Blog Chia sẻ kiến thức Câu điều kiện loại 1: Khái niệm, cấu trúc, cách dùng và bài tập

Câu điều kiện loại 1: Khái niệm, cấu trúc, cách dùng và bài tập

09:28 19/05/2022

Giống như câu điều kiện loại 0, câu điều kiện loại 1 trong Tiếng Anh là một loại mệnh đề điều kiện mô tả sự vật/ sự việc có thật ở hiện tại, nhưng chúng có thể xảy ra ngay bây giờ hoặc trong tương lai. Chuyên mục này giới thiệu các câu điều kiện loại 1 công thức, cách sử dụng và bài tập bổ trợ kiến thức cho chuyên đề ngữ pháp của câu điều kiện loại 1 chi tiết nhất.

Khái niệm câu điều kiện loại 1 là gì?
Câu điều kiện loại 1 là gì?

Câu điều kiện loại 1 là gì?

Khái niệm

Các điều kiện loại 1 thường được sử dụng để chỉ các điều kiện có thể xảy ra (hiện tại hoặc tương lai) và các kết quả có thể xảy ra. Mệnh đề điều kiện được sử dụng để đưa ra giả thuyết về các sự kiện. Điều này chỉ có thể thực hiện được nếu các điều kiện được chỉ định xảy ra. Như vậy bạn đã hiểu được câu điều kiện loại 1 dùng để làm gì, tiếp theo hãy cùng Colearn tìm hiểu cấu trúc của câu điều kiện nhé.

Cấu trúc 

If + S + V (ở thì hiện tại), S + will + V (ở dạng nguyên mẫu)

Hai mệnh đề của câu điều kiện loại 1 có thể hoán đổi cho nhau. Nếu mệnh đề chính đứng trước thì giữa hai mệnh đề không được có dấu phẩy. Nếu không, giữa chúng bắt buộc phải có dấu phẩy.

Xem thêm: Bổ ngữ là gì? Tổng hợp ngữ pháp về bổ ngữ trong Tiếng Anh

Phương pháp sử dụng câu điều kiện loại 1

 • Mệnh đề điều kiện loại 1 được dùng để chỉ các sự kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. 
 • Có thể được dùng để gợi ý và đề xuất bằng cách sử dụng các điều kiện loại 1
 • Các mệnh đề câu điều kiện loại 1 được sử dụng để cảnh báo hoặc đe dọa


Nếu học sinh muốn học tốt môn Tiếng Anh cùng các môn học khác nên đăng ký gia sư online của Colearn để giúp các em nâng cao năng lực bản thân tốt hơn.


Tổng quát ngữ pháp của câu điều kiện loại 1
Công thức của câu điều kiện loại 1

Một số lưu ý đặc biệt về cách dùng câu điều kiện loại 1

Ở một vài trường hợp ngoại lệ, cả hai mệnh đề trong câu đều có thể sử dụng thì hiện tại đơn. Cách sử dụng này mang ý nghĩa là sự việc xảy ra theo quy chế luôn tự động, cái này đến cái khác.

"Will" có thể được sử dụng trong mệnh đề IF khi đưa ra một yêu cầu nào đó.

Thì hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại tiếp diễn có thể được sử dụng trong mệnh đề IF.

Nắm vững các kiến thức này cùng mẹo khoanh trắc nghiệm Tiếng Anh sẽ giúp học sinh đạt điểm số cao trong các bài kiểm tra hơn.

Trong trường hợp câu điều kiện loại 1 có thể xảy ra tương lai, cũng có thể nhấn mạnh vào tính liên tục, các trạng thái tiếp tục và hoàn thành:

If + hiện tại đơn/ tương lai tiếp diễn/ tương lai hoàn thành.

Trường hợp câu điều kiện loại 1 thể hiện sự cho phép, đồng ý hoặc đề xuất rõ ràng.

If + hiện tại đơn, ... may/can + V-inf (động từ ở dạng nguyên mẫu)

Câu điều kiện loại 1 thể hiện những đề xuất, gợi ý, yêu cầu và khuyến nghị làm nổi bật hành động.

If + hiện tại đơn, ... would like to/ have to / must/ should... + V-inf (động từ xuất hiện dạng nguyên mẫu)

Dùng với câu điều kiện loại 1 trong tiếng anh với “Unless” khi câu loại 1 mô tả các tình huống có thể xảy ra trong tương lai, chúng ta có thể sử dụng “If not” và “unless” để thay thế cho nhau. Nắm vững các lưu ý trên cùng khái niệm giới từ là gì trong Tiếng Anh giúp học sinh cải thiện năng lực hiệu quả hơn.

Ví dụ câu điều kiện loại 1
Ví dụ điển hình của câu điều kiện loại 1

Các hình thức biến thể của câu điều kiện loại 1

Các biến thể trong mệnh đề chính của câu

Khi bày tỏ sự đồng ý:

 If + S + simple present, S + may/can + V-inf

Khi nhấn mạnh các sự kiện có thể xảy ra trong tương lai và tình trạng tiến độ/ hoàn thành các sự kiện:

If + S + simple present, S + future continuous/ future perfect(will be V_ing / will have V3/ed) 

Nếu một đề nghị được cung cấp, tư vấn, yêu cầu hoặc đề nghị:

If + S + simple present, S + would like to/must/have to/should + V-inf

Các em học sinh học tập theo thư viện bài giảng điện tử của Colearn giúp học sinh nâng cao kiến thức nhanh hơn.

Đối với các câu ở dạng mệnh lệnh:

If + S + simple present, (Don’t ) + V-inf

Các biến thể trong mệnh đề phụ của câu “IF”

Trường hợp sự kiện/ sự việc nào đó hiện tại đang diễn ra: 

If + S + present continuous , S + will + V_inf

Trường hợp sự kiện/ sự việc nào đó không được xác định về thời gian:

If + S + present perfect, S + will + V-inf

Xem thêm: Câu phủ định là gì? Khái niệm, cấu trúc và bài tập về câu phủ định

Đảo ngữ áp dụng trong câu điều kiện loại 1 

Việc đảo ngược câu điều kiện loại 1 làm cho câu trở nên lịch sự và trang nhã hơn, đồng thời giúp diễn đạt một yêu cầu hoặc một lời nhờ vả nói chung

Should + S1 + (not)+ V (hiện tại), S2 + will/may/might/should/can… + V (infinitive)

Một số lưu ý khi thực hiện đảo ngữ câu điều kiện loại 1:

 • Nếu có "should" trong mệnh đề if, thì lập tức đảo ngược "should" lên đầu mệnh đề.  
 • Nếu trong câu không có "should" thì phải mượn "should" để đáp ứng đầy đủ và chính xác cấu trúc của câu


Khi nắm vững các hình thức biến thể của câu điều kiện loại 1 cùng khái niệm trạng từ là gì giúp học sinh hiểu sâu kiến thức hơn.

Câu điều kiện loại 1 bài tập

Câu 1:

If she can give me one good reason for her acting like this,……...........this incident again.

 1. I will never mention
 2. I never mention
 3. will I never mention
 4. I don’t mention

Câu 2: 

Unless you ……all of her questions, she can’t do anything to help you.

 1. answered
 2. answer
 3. would answer
 4. are answering

Câu 3

If it…….....convenient, let’s go out for a drink together.

 1. be
 2. is
 3. was
 4. were

Câu 4:

If someone ……......enters the store, let’s smile and say to them, “May I help you?”

 1. comes
 2. came
 3. would come
 4. could come


Ghi nhớ đầy đủ kiến thức lý thuyết về câu điều kiện loại 1 giúp học sinh áp dụng giải bài tập dễ dàng hơn. Nếu các em gặp các câu hỏi khó có thể tham gia hỏi bài tại Colearn để nhận được kết quả nhanh, chính xác nhất.


Học sinh giải bài tập câu điều kiện loại 1
Giải bài tập giúp ghi nhớ kiến thức về câu điều kiện loại 1 tốt hơn

Mong rằng toàn bộ kiến ​​thức tổng hợp về câu điều kiện loại 1, bao gồm công thức, cách dùng, ví dụ và bài tập ứng dụng sẽ giúp bạn đọc vận dụng trong nhiều trường hợp và nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình. Xem thêm giải bài tập SGK tất cả các môn giúp học sinh nắm vững kiến thức nhanh nhất. Hy vọng Colearn đã cung cấp cho bạn một lượng kiến thức đầy đủ nhất về câu điều kiện. 

Chia sẻ