Gia sư dạy kèm
Kiểm tra đầu vào đánh giá trình độ học sinh
Học với giáo viên giỏi dày dạn kinh nghiệm
Lộ trình học tập cá nhân hóa và phù hợp
PHHS nhận báo cáo kết quả học tập định kì
Gói 3 tháng
Học phí: 3.600.000đ
Nay chỉ còn:3.200.000đ
check 24 buổi học gia sư 1 kèm 1
check Học với giáo viên giỏi dày dạn kinh nghiệm
check Đánh giá hiệu quả học tập và điều chỉnh lộ trình phù hợp
check PHHS nhận báo cáo kết quả học tập định kì
Gói 6 tháng
Học phí: 7.200.000đ
Nay chỉ còn:6.200.000đ
check 48 buổi học gia sư 1 kèm 1
check Học với giáo viên giỏi dày dạn kinh nghiệm
check Đánh giá hiệu quả học tập và điều chỉnh lộ trình phù hợp
check PHHS nhận báo cáo kết quả học tập định kì

Để lại thông tin để
được chúng tôi
tư vấn