Trang chủ Đăng ký dịch vụ

Dịch vụ CoLearn

Gói thành viên

20 câu hỏi nhanh mỗi tháng với gia sư (mỗi ngày 2 câu hỏi)
Sử dụng toàn bộ nội dung chuyên đề, tài liệu của lớp theo học
Kiểm tra và làm bài tập ngay trên ứng dụng để đánh giá kết quả học tập với công cụ thi online

Dạy 1 kèm 1

Học với giáo viên giỏi dày dặn kinh nghiệm
Đánh giá hiệu quả học tập và điều chỉnh lộ trình phù hợp
Nền tảng học tập hiện đại theo dõi quá trình học tập chi tiết
PHHS nhận báo cáo kết quả học tập định kì

Lớp học trực tuyến

Giáo viên giỏi dày dạn kinh nghiệm, cam kết đầu ra đạt 7,8
Bài kiểm tra 10-15p giúp học sinh củng cố kiến thức sau mỗi buổi học
PHHS nhận báo cáo kết quả học tập định kì 2 tuần/lần
Học sinh được tương tác trực tiếp với Giáo viên trong lớp học
Lớp học nhỏ: (2-5 bạn)

Để lại thông tin để
được chúng tôi
tư vấn