Lớp học nhỏ

Giáo trình được biên soạn bởi giáo viên và đội ngũ cố vấn học tập trực tiếp đứng lớp
Học sinh được thảo luận, tương tác cùng giáo viên
Bài kiểm tra 10-15 phút sau mỗi buổi học giúp học sinh củng cố kiến thức
Phụ huynh nhận báo cáo kết quả học tập sau mỗi buổi học và định kỳ 2 tuần/lần
Các khóa học của chúng tôi
teacher
Cô giáo Dương Ngọc Oanh
Chủ đề: SỐ TỰ NHIÊN
Lịch học: Từ 05/08/2022 - 05/09/2022 (10 buổi)
Thời lượng: 90 phút / buổi
Học phí: 1.500.000đ
Nay chỉ còn: 1.000.000đ
Nay chỉ còn: 1.000.000đ1.500.000đ
Nội dung khóa học:
Đã đăng ký: 3 Còn lại: 2
2 buổi /tuần
Chương trình học
Bài 1. Làm quen khái niệm tập hợp
Bài 2. Tập hợp các số tự nhiên
Bài 3. Các phép tính cơ bản với số tự nhiên
Bài 4. Phép nâng lên lũy thừa với số mũ tự nhiên
Bài 5. Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết
Bài 6. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9
Bài 7. Giới thiệu về Số nguyên tố, hợp số
Bài 8. Phân tích một số cho trước ra các thừa số nguyên tố
Bài 9. Khái niệm ước chung. Phương pháp tìm ước chung lớn nhất
Bài 10. Khái niệm Bội chung. Phương pháp tìm bội chung nhỏ nhất
Bài tập tổng ôn
teacher
Cô giáo Lê Thị Hương Ly
Chủ đề: SỐ HỮU TỈ
Lịch học: Từ 05/08/2022 - 05/09/2022 (10 buổi)
Thời lượng: 90 phút / buổi
Học phí: 1.500.000đ
Nay chỉ còn: 1.000.000đ
Nay chỉ còn: 1.000.000đ1.500.000đ
Nội dung khóa học:
Đã đăng ký: 3 Còn lại: 2
2 buổi /tuần
Chương trình học
Bài 1. Giới thiệu tập hợp Q các số hữu tỉ
Bài 2. Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ
Bài 3. Giá trị tuyệt đối cảu số hữu tỉ, các phép tính với số thập phân
Bài 4. Phép nâng lên lũy thừa của số hữu tỉ
Bài 5. Các công thức lũy thừa quan trọng (cùng cơ số, khác cơ số)
Bài 6. Luyện tập lũy thừa
Bài 7. Tỉ lệ thức
Bài 8. Luyện tập các tính chất của tỉ lệ thức
Bài 9. Dãy tỉ số bằng nhau
Bài 10. Ôn tập chung về số hữu tỉ
Bài kiểm tra và đánh giá
teacher
Cô giáo Lê Thị Hương Ly
Chủ đề: PHÉP NHÂN CÁC ĐA THỨC
Lịch học: Từ 05/08/2022 - 05/09/2022 (10 buổi)
Thời lượng: 90 phút / buổi
Học phí: 1.500.000đ
Nay chỉ còn: 1.000.000đ
Nay chỉ còn: 1.000.000đ1.500.000đ
Nội dung khóa học:
Đã đăng ký: 3 Còn lại: 2
2 buổi /tuần
Chương trình học
Bài 1. Nhân đơn thức với đa thức
Bài 2. Nhân đa thức với đa thức
Bài 3. Luyện tập chung
Bài 4. Các hằng đẳng thức bình phương
Bài 5. Các hằng đẳng thức lập phương
Bài 6. Mở rộng hằng đẳng thức cho ba số
Bài 7. Luyện tập
Bài 8. Phương pháp đặt nhân tử chung
Bài 9. Phương pháp dùng hằng đẳng thức
Bài 10. Phương pháp nhóm hạng tử
Bài 11. Phối hợp nhiều phương pháp
teacher
Thầy giáo Phạm Văn Chiến
Chủ đề: CĂN BẬC HAI, CĂN BẬC BA
Lịch học: Từ 05/08/2022 - 05/09/2022 (10 buổi)
Thời lượng: 90 phút / buổi
Học phí: 1.500.000đ
Nay chỉ còn: 1.000.000đ
Nay chỉ còn: 1.000.000đ1.500.000đ
Nội dung khóa học:
Đã đăng ký: 3 Còn lại: 2
2 buổi /tuần
Chương trình học
Bài 1. Định nghĩa đầy đủ về căn bậc hai
Bài 2. Hằng đẳng thức của căn bậc hai và ứng dụng
Bài 3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
Bài 4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
Bài 5. Luyện tập chung
Bài 6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ( tiết 1)
Bài 7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ( tiết 2)
Bài 8. Rút gọn biểu thức căn bậc hai phức tạp
Bài 9. Giới thiệu về căn bậc ba
Bài 10. Ôn tập chuyên đề
teacher
Thầy giáo Nguyễn Văn Hà
Chủ đề: MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP
Lịch học: Từ 05/08/2022 - 05/09/2022 (10 buổi)
Thời lượng: 90 phút / buổi
Học phí: 1.500.000đ
Nay chỉ còn: 1.000.000đ
Nay chỉ còn: 1.000.000đ1.500.000đ
Nội dung khóa học:
Đã đăng ký: 3 Còn lại: 2
2 buổi /tuần
Chương trình học
Bài 1. Mệnh đề
Bài 2. Tập hợp
Bài 3. Các phép toán trên tập hợp
Bài 4. Các tập hợp số
Bài 5. Luyện tập chung về mệnh đề và tập hợp
Bài 6. Số gần đúng và sai số ( Đọc thêm)
Bài 7. Ôn tập chuyên đề ( tiết 1)
Bài 8. Ôn tập chuyên đề ( tiết 2)
Bài kiểm tra và đánh giá
teacher
Thầy giáo Hà Ngọc Duy
Chủ đề: LƯỢNG GIÁC VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN
Lịch học: Từ 05/08/2022 - 05/09/2022 (10 buổi)
Thời lượng: 90 phút / buổi
Học phí: 1.500.000đ
Nay chỉ còn: 1.000.000đ
Nay chỉ còn: 1.000.000đ1.500.000đ
Nội dung khóa học:
Đã đăng ký: 3 Còn lại: 2
2 buổi /tuần
Chương trình học
Bài 1. Phương trình lượng giác cơ bản
Bài 2. Hàm số lượng giác ( Tập Xác Định, Tính Chẵn Lẻ)
Bài 3. Hàm số lượng giác ( Tập Giá Trị, Tính Biến Thiên)
Bài 4. Phương trình lượng giác bậc nhất sin, cos
Bài 5. Phương trình bậc cao một ẩn
Bài 6. Phương trình đẳng cấp sin, cos
Bài 7. Phương trình đối xứng sin, cos
Bài 8. Phương trình tích
Bài 9. Bài toán với tham số m
Bài kiểm tra và đánh giá
teacher
Thầy giáo Hà Ngọc Duy
Chủ đề: HÀM SỐ
Lịch học: Từ 05/08/2022 - 05/09/2022 (10 buổi)
Thời lượng: 90 phút / buổi
Học phí: 1.500.000đ
Nay chỉ còn: 1.000.000đ
Nay chỉ còn: 1.000.000đ1.500.000đ
Nội dung khóa học:
Đã đăng ký: 3 Còn lại: 2
2 buổi /tuần
Chương trình học
Bài 1. Nhắc lại các công thức đạo hàm quan trọng
Bài 2. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
Bài 3. Điểm cực trị, giá trị cực trị
Bài 4. Giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số
Bài 5. Các đường tiệm cận
Bài 6. Khảo sát sự biến thiên hàm bậc 3
Bài 7. Khảo sát sự biến thiên hàm bậc 4 trùng phương
Bài 8. Khảo sát sự biến thiên hàm phân thức bậc 1
Bài 9. Bài toán tương giao
Bài 10. Bài toán biện luận số nghiệm theo m
Bài kiểm tra và đánh giá

Để lại thông tin để
được chúng tôi
tư vấn