KNTT - Bài 1: Sức hấp dẫn của truyện kể - ThS. Trần Thị Minh Hiếu

48 video

1. Nội dung


Chuyên đề giúp học sinh hiểu được sức hấp dẫn của truyện kể để học tốt môn Ngữ Văn lớp 10.

2. Đối tượng


- Học sinh lớp 10
Nội dung
1. Giới thiệu bài học 02:08
2. Truyện kể 05:56
3. Truyện kể (tiếp theo) 02:54
4. Thần thoại 05:37
5. Từ Hán Việt 04:03
6. Kết thúc bài học 00:58
Tóm tắt bài học - Kiến thức ngữ văn
1. Giới thiệu bài học 05:58
2. Tìm hiểu chung: Thần thoại ; Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới 11:36
Tìm hiểu chung về Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới
3. Tìm hiểu chung: Thần thoại ; Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới (tiếp theo) 04:02
4. Đọc hiểu VB: Hình dung về các vị thần 10:31
5. Đọc hiểu VB: Nhận thức, khát vọng, tình cảm của người xưa 03:19
6. Tổng kết và luyện tập 07:18
6. Kết thúc bài học 01:19
Tóm tắt bài học - Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới
1. Giới thiệu bài học 05:05
2. Tìm hiểu chung: Tác giả, tác phẩm 05:53
3. Tìm hiểu chung: Văn bản "Tản Viên từ Phán sự lục" 05:01
4. Đọc hiểu VB: Diễn biến câu chuyện xử án 02:53
5. Đọc hiểu VB: Nhân vật Ngô Tử Văn 11:51
6. Đọc hiểu VB: Nhân vật Ngô Tử Văn (tiếp theo) 06:35
7. Đọc hiểu VB: Lời bình cuối truyện và thế giới hư cấu nghệ thuật trong tác phẩm 06:55
8. Tổng kết và luyện tập 07:51
9. Kết thúc bài học 01:15
Tóm tắt bài học - Tản Viên từ Phán sự lục
1. Giới thiệu bài học 01:14
2. Tìm hiểu chung 06:52
3. Đọc, tóm tắt tác phẩm và tình huống truyện 05:59
4. Nhân vật quản ngục 06:20
5. Các sự kiện trong truyện ngắn 04:25
6. Nhân vật Huấn Cao 09:05
7. Cảnh cho chữ và Thông điệp của tác phẩm 08:23
8. Tổng kết và luyện tập 04:42
9. Kết thúc bài học 00:53
Tóm tắt bài học - Chữ người tử tù
1. Giới thiệu bài học 00:57
2. Ôn tập lý thuyết 02:35
3. Luyện tập: Bài 1,2 (SGK Ngữ Văn 10 KNTT, tập 1, trang 28) 09:29
4. Luyện tập: Bài 3,4 (SGK Ngữ Văn 10 KNTT, tập 1, trang 28-29) 06:58
5. Vận dụng 06:24
6. Kết thúc bài học 00:53
Tóm tắt bài học - Thực hành tiếng Việt
1. Giới thiệu bài học 01:22
2. Giới thiệu kiểu bài 03:48
3. Phân tích bài viết tham khảo 15:35
4. Thực hành viết 13:50
5. Luyện tập 22:13
6. Kết thúc bài học 01:35
Tóm tắt bài học - Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm truyện
1. Mục tiêu bài học 01:15
2. Giới thiệu kiểu bài 01:04
3. Thực hành nói và nghe 14:03
4. Bài nói tham khảo 14:21
5. Tổng kết bài học 01:15
Tóm tắt bài học - Giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm truyện

Đánh giá

five-displayed-star

Hãy là người đánh giá khóa học đầu tiên

Đăng kí gói thành viên CoLearn để xem toàn bộ video, tài liệu, trắc nghiệm