Ôn Thi Học Kì Vật Lí 11 - Th.S Thanh Tùng

78 video
1. Nội dung 
Chuyên đề Ôn thi học kì Vật Lí 11 bao gồm 11 bài học và 2 đề thi có nội dung cô đọng kiến thức, các phương pháp giải nhanh, phương pháp tư duy khoa học qua các ví dụ bài tập minh họa giúp các em học sinh có thể ôn luyện chuẩn bị cho kì thi Học kỳ một cách dễ dàng. 
Sau mỗi đơn vị bài học là hệ thống các câu hỏi bài tập tự luyện có lời giải đi kèm và tóm tắt lý thuyết, phương pháp giải cần nhớ, giúp cho các em dễ dàng ôn tập một cách logic và bài bản. 
2. Giáo viên
Thầy Thanh Tùng - Thạc sĩ Vật Lí, tốt nghiệp ĐH Bách Khoa Tomsk, Liên Bang Nga. Với kinh nghiệm 10 năm luyện thi cùng phương pháp giảng dạy dễ hiểu, đi sâu vào bản chất, thầy Thanh Tùng sẽ giúp các em khơi gợi niềm cảm hứng học tập , đặc biệt là niềm yêu thích với bộ môn Vật Lí.
3. Đối tượng 
Tất cả học sinh Lớp 11 có nhu cầu ôn luyện thi Học Kì 
Giáo viên dạy Vật Lí 11 có thể sử dụng Chuyên đề này để tham khảo.
Nội dung
Chương 1. Điện tích - điện trường
1. Lý thuyết định luật Culong 03:38
2. Bài tập định luật Culong ( Câu 1) 05:05
3. Bài tập định luật Culong ( Câu 2) 05:54
4. Bài tập định luật Culong ( Câu 3 ) 08:19
5. Lý thuyết tổng hợp lực tĩnh điện 04:57
6. Bài tập tổng hợp lực tĩnh điện (Câu 4) 13:09
7. Lý thuyết về thuyết Electron 04:39
8. Bài tập thuyết Electron ( Câu 5 - Câu 6 ) 02:45
Tóm tắt nội dung bài học
Ôn tập Định luật Culong
Ôn tập Thuyết Electron
1. Điện trường của điện tích điểm 01:31
2. Bài tập điện trường của điện tích điểm 04:52
3.Lực điện 01:14
4. Bài tập lực điện 03:57
5. Nguyên lí chồng chất điện trường 04:55
6. Bài tập nguyên lí chồng chất điện trường 11:05
7. Điện trường triệt tiêu 05:47
8. Bài tập điện trường triệt tiêu 11:21
Tóm tắt nội dung bài học
Ôn tập Điện trường
1. Dạng 1: Công của lực điện 02:03
2. Bài tập công của lực điện 04:13
3. Dạng 2: Hiệu điện thế 02:47
4. Bài tập hiệu điện thế 02:44
5. Dạng 3: Khảo sát chuyển động của điện tích trong điện trường 01:59
6. Bài tập khảo sát chuyển động của điện tích trong điện trường (Câu 1,2) 07:24
7. Bài tập khảo sát chuyển động của điện tích trong điện trường (Câu 3) 03:34
8. Dạng 4: Tụ điện 03:58
9. Bài tập tụ điện (Câu 1) 01:49
10. Bài tập tụ điện (Câu 2) 10:34
11. Bài tập tụ điện (Câu 3) 02:33
Tóm tắt nội dung bài học
Ôn tập công của lực điện, hiệu điện thế
Ôn tập tụ điện
Chương 2. Dòng điện không đổi
1. Dạng 1: Dòng điện không đổi (Câu 1,2,3) 04:38
2. Dạng 1: Dòng điện không đổi (Câu 4,5) 03:57
3. Dạng 1: Dòng điện không đổi (Câu 6) 07:27
4. Dạng 1: Dòng điện không đổi (Câu 7) 03:23
5. Dạng 2: Nguồn điện (Câu 1,2) 02:35
6. Dạng 2: Nguồn điện (Câu 3,4,5) 08:16
7. Dạng 2: Nguồn điện (Câu 6) 06:19
8. Dạng 2: Nguồn điện (Câu 7) 03:46
Tóm tắt nội dung bài học
Ôn tập Dòng điện không đổi, nguồn điện
1. Dạng 1: Điện năng 03:56
2. Bài tập điện năng (Câu 1,2) 04:27
3. Bài tập điện năng (Câu 3) 05:44
Trắc nghiệm điện năng
4. Dạng 2: Định luật Omh cho toàn mạch 03:25
5. Bài tập định luật Omh cho toàn mạch ( Câu 1,2) 04:23
6. Bài tập định luật Omh cho toàn mạch (Câu 3) 05:41
Trắc nghiệm định luật Ohm cho toàn mạch
7. Dạng 3: Bài tập đoạn mạch chứa nguồn 07:33
Trắc nghiệm đoạn mạch chứa nguồn
8. Dạng 4: Ghép nguồn điện thành bộ 09:10
Tóm tắt nội dung bài học
Chương 3. Dòng điện trong các môi trường
1. Dạng 1: Dòng điện trong kim loại 03:48
2. Bài tập dòng điện trong kim loại (Câu 1,2) 06:16
3. Bài tập dòng điện trong kim loại (Câu 3) 06:55
4. Bài tập dòng điện trong kim loại (Câu 4) 02:30
Trắc nghiệm dòng điện trong kim loại
5. Dạng 2: Dòng điện trong chất điện phân 03:39
6. Bài tập dòng điện trong chất điện phân (Câu 1) 02:39
7. Bài tập dòng điện trong chất điện phân (Câu 2) 01:48
8. Bài tập dòng điện trong chất điện phân (Câu 3) 04:44
9. Bài tập dòng điện trong chất điện phân (Câu 4) 04:14
10. Bài tập dòng điện trong chất điện phân (Câu 5) 01:20
Trắc nghiệm dòng điện trong chất điện phân
Tóm tắt nội dung bài học
1. Trắc nghiệm 15:16
2. Trắc nghiệm (tiếp theo) 06:58
3. Tự luận câu 1 01:16
4. Tự luận câu 2 04:38
5. Tự luận câu 3 05:55
6. Tự luận câu 4 04:39
7. Tự luận câu 5 09:48
Chương 4. Từ trường - Cảm ứng điện từ
1. Dạng 1: Cảm ứng từ 05:56
2. Bài tập cảm ứng từ (Câu 1,2,3) 08:28
3. Bài tập cảm ứng từ (Câu 4,5) 05:43
4. Dạng 2: Bài tập lực từ (Câu 1) 04:49
5. Bài tập lực từ (Câu 2,3) 13:02
6. Lực Lorenxo 02:48
7. Bài tập lực Lorenxo 05:51
Tóm tắt nội dung bài học
1. Dạng 1:Từ thông 02:01
2. Bài tập từ thông (Câu 1,2) 04:58
3. Bài tập từ thông (Câu 3,4) 05:43
4. Dạng 2: Cảm ứng điện từ 03:59
5. Bài tập cảm ứng điện từ (Câu 1,2,3) 09:26
6. Bài tập cảm ứng điện từ (Câu 4,5) 05:09
7. Bài tập cảm ứng điện từ (Câu 6) 09:00
8. Bài tập cảm ứng điện từ (Câu 7) 06:08
Tóm tắt nội dung bài học
Chương 5. Quang học
Khúc xạ ánh sáng, phản xạ toàn phần, lăng kính Đang cập nhật
Tóm tắt nội dung bài học
Đang cập nhật
Thấu kính mỏng, hệ thấu kính Đang cập nhật
Tóm tắt nội dung bài học
Đang cập nhật
Mắt và các dụng cụ quang Đang cập nhật
Tóm tắt nội dung bài học
Đang cập nhật

Đánh giá

five-displayed-star

Hãy là người đánh giá khóa học đầu tiên

Đăng kí gói thành viên CoLearn để xem toàn bộ video, tài liệu, trắc nghiệm