Ôn Thi Học Kì môn Vật Lí 10 ( Chương trình mới ) - Thầy Đặng Thắng

60 video
1. Nội dung: 
Chuyên đề Ôn thi học kì Vật Lí 10 được biên soạn theo Khung Chương trình giáo dục Phổ thông mới, bao gồm 12 bài học tương ứng với nội dung tích hợp của 3 bộ sách giáo khoa: Kết nối tri thức với Cuộc sống, Chân trời sáng tạo và Cánh diều. 
Chuyên đề được cô đọng kiến thức, các phương pháp giải nhanh, phương pháp tư duy khoa học qua các ví dụ bài tập minh họa giúp các em học sinh có thể ôn luyện chuẩn bị cho kì thi Học kỳ một cách dễ dàng. 
Sau mỗi đơn vị bài học là hệ thống các câu hỏi bài tập tự luyện có lời giải đi kèm và tóm tắt lý thuyết, phương pháp giải cần nhớ, giúp cho các em dễ dàng ôn tập một cách logic và bài bản. 
2. Giáo viên: 
Thầy Đặng Quốc Thắng - tốt nghiệp loại Xuất Sắc hệ Chất lượng cao SP Vật Lí, giáo viên hệ thống giáo dục Anpha School.Hiện thầy đã hoàn thành Chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Vật Lí - trường ĐH Sư Phạm Hà Nội. Với nhiều năm kinh nghiệm luyện thi, thầy Thắng sẽ giúp các em định hướng phương pháp học tập hiệu quả, rút ngắn thời gian ôn luyện, học chắc kiến thức vận dụng những bài tập khó ngay từ lớp 10, tạo nền tảng học tập cho lớp 11 và 12. 
3. Đối tượng: 
Tất cả học Lớp 10 đang theo học một trong 3 Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo và Cánh diều 
Ngoài ra các Giáo viên đang dạy khối 10 có thể sử dụng Chuyên đề này để tham khảo.
Nội dung
Chương 1: Mô tả chuyển động
1. Phương pháp giải bài toán về Độ dịch chuyển và quãng đường đi được 04:08
2. Bài tập về độ dịch chuyển và quãng đường đi được ( Câu 1 - 2) 09:26
3. Bài tập về độ dịch chuyển và quãng đường đi được ( Câu 3) 09:12
4. Bài tập về độ dịch chuyển và quãng đường đi được ( Câu 4 ) 09:48
5. Bài tập về độ dịch chuyển và quãng đường đi được (Câu 5) 00:00
Tóm tắt nội dung bài học
Trắc nghiệm - Độ dịch chuyển, quãng đường đi được
1. Tốc độ trung bình (Câu 1) 16:13
2. Bài tập tốc độ trung bình ( Câu 2- 3) 24:04
3. Bài tập tốc độ trung bình (Câu 4 - 5) 07:50
4. Vận tốc tổng hợp (Câu 1- 2) 11:53
5. Bài tập vận tốc tổng hợp (Câu 3) 09:02
6. Bài tập vận tốc tổng hợp (Câu 4) 19:47
7. Đồ thị độ dịch chuyển - thời gian (Câu 1) 11:22
8. Bài tập đồ thị độ dịch chuyển - thời gian (Câu 2) 04:18
9. Bài tập đồ thị độ dịch chuyển - thời gian (Câu 3) 05:06
Tóm tắt nội dung bài học
Trắc nghiệm - Tốc độ và vận tốc, đồ thị độ dịch chuyển
Chương 2: Chuyển động biến đổi
1. Dạng 1: Xác định vận tốc, gia tốc và quãng đường đi được 03:13
2. Bài tập xác định quãng đường, vận tốc, gia tốc của chuyển động biến đổi đều (Câu 1) 08:46
3. Bài tập xác định quãng đường, vận tốc, gia tốc của chuyển động biến đổi đều (Câu 2) 06:26
4. Bài tập xác định quãng đường, vận tốc, gia tốc của chuyển động biến đổi đều (Câu 3) 08:29
5. Dạng 2: Viết phương trình chuyển động, bài toán khoảng cách hai vật chuyển động 03:05
6. Bài tập viết phương trình chuyển động, bài toán khoảng cách hai vật chuyển động (Câu 1) 15:26
7. Bài tập viết phương trình chuyển động, bài toán khoảng cách hai vật chuyển động (Câu 2) 08:26
8. Bài tập viết phương trình chuyển động, bài toán khoảng cách hai vật chuyển động (Câu 3) 11:23
9. Dạng 3: Bài tập đồ thị vận tốc - thời gian (Câu 1) 07:04
10. Dạng 3: Bài tập đồ thị vận tốc - thời gian (Câu 2) 10:33
11.Dạng 3: Bài tập đồ thị vận tốc - thời gian (Câu 3) 04:03
12. Dạng 4: Bài tập tính quãng đường vật đi được trong giây thứ n và trong n giây cuối (Câu 1) 05:34
13. Dạng 4: Bài tập tính quãng đường vật đi được trong giây thứ n và trong n giây cuối (Câu 2) 05:19
14. Dạng 4: Bài tập tính quãng đường vật đi được trong giây thứ n và trong n giây cuối (Câu 3) 04:45
Tóm tắt nội dung bài học
Trắc nghiệm - Chuyển động biến đổi đều, gia tốc
1. Dạng 1: Xác định quãng đường, vận tốc, thời gian của một vật rơi tự do 04:19
2. Bài tập Xác định quãng đường, vận tốc, thời gian của một vật rơi tự do (Câu 1) 02:02
3. Bài tập Xác định quãng đường, vận tốc, thời gian của một vật rơi tự do (Câu 2) 08:41
4. Bài tập Xác định quãng đường, vận tốc, thời gian của một vật rơi tự do (Câu 3) 02:49
5. Dạng 2: Tính quãng đường vật đi được trong n giây cuối và trong giây thứ n ( Câu 1) 05:22
6. Bài tập tính quãng đường vật đi được trong n giây cuối và trong giây thứ n ( Câu 2) 03:36
7. Bài tập tính quãng đường vật đi được trong n giây cuối và trong giây thứ n ( Câu 3) 04:12
8. Dạng 3: Bài toán ném vật theo phương thẳng đứng (Câu 1) 06:41
9. Bài toán ném vật theo phương thẳng đứng (Câu 2) 06:23
10. Bài toán ném vật theo phương thẳng đứng (Câu 3) 20:42
11. Dạng 4: Xác định vị trí hai vật rơi gặp nhau khi thả từ hai thời điểm khác nhau (Câu 1) 11:14
12.Bài tập xác định vị trí hai vật rơi gặp nhau khi thả từ hai thời điểm khác nhau (Câu 2) 09:08
13. Bài tập xác định vị trí hai vật rơi gặp nhau khi thả từ hai thời điểm khác nhau (Câu 3) 14:12
Tóm tắt nội dung bài học
Trắc nghiệm - Chuyển động rơi tự do
1. Dạng 1: Chuyển động ném ngang 07:05
2. Bài tập chuyển động ném ngang (Câu 1) 09:47
3. Bài tập chuyển động ném ngang (Câu 2) 16:01
4. Bài tập chuyển động ném ngang (Câu 3) 04:35
5. Dạng 2: Chuyển động ném xiên, bài tập Câu 1 16:32
6. Bài tập chuyển động ném xiên (Câu 2) 17:29
7. Bài tập chuyển động ném xiên (Câu 3) 13:32
Tóm tắt nội dung bài học
Trắc nghiệm - Chuyển động ném
Chương 3: Lực và chuyển động
1. Dạng 1: Tổng hợp lực đồng quy, bài tập Câu 1 09:52
2. Bài tập tổng hợp lực đồng quy (Câu 2,3) 11:29
3. Dạng 2: Phân tích lực, một số lực thường gặp. Cân bằng lực, bài tập Câu 1 09:46
4. Bài tập phân tích lực, một số lực thường gặp, cân bằng lực (Câu 2) 10:39
5. Bài tập phân tích lực, một số lực thường gặp, cân bằng lực (Câu 3) 12:56
6. Bài tập phân tích lực, một số lực thường gặp, cân bằng lực (Câu 4) 07:48
Tóm tắt nội dung bài học
Trắc nghiệm - Tổng hợp và phân tích lực. Một số lực thường gặp
Chương 4: Ba định luật Newton về chuyển động. Moment lực
Một số lực trong thực tiễn - tổng hợp và phân tích lực Đang cập nhật
Tóm tắt nội dung bài học
Đang cập nhật
Trắc nghiệm - Ba định luật Newton về chuyển động
Đang cập nhật
Moment lực. Điều kiện cân bằng của vật Đang cập nhật
Tóm tắt nội dung bài học
Đang cập nhật
Trắc nghiệm - Moment lực. Điều kiện cân bằng của vật
Đang cập nhật
Chương 5: Năng lượng
Năng lượng. Công, công suất Đang cập nhật
Tóm tắt nội dung bài học
Đang cập nhật
Trắc nghiệm - Năng lượng. Công, công suất
Đang cập nhật
Động năng, thế năng, định luật bảo toàn cơ năng - hiệu suất Đang cập nhật
Tóm tắt nội dung bài học
Đang cập nhật
Trắc nghiệm - Động năng, thế năng, định luật bảo toàn cơ năng - hiệu suất
Đang cập nhật
Chương 6: Động lượng
Động lượng, định luật bảo toàn động lượng Đang cập nhật
Tóm tắt nội dung bài học
Đang cập nhật
Trắc nghiệm - Động lượng, định luật bảo toàn động lượng
Đang cập nhật
Chương 7: Chuyển động tròn, biến dạng vật rắn, áp suất chất lỏng
Chuyển động tròn, biến dạng vật rắn, áp suất chất lỏng Đang cập nhật
Tóm tắt nội dung bài học
Đang cập nhật
Trắc nghiệm - Chuyển động tròn, biến dạng vật rắn, áp suất chất lỏng
Đang cập nhật

Đánh giá

five-displayed-star

Hãy là người đánh giá khóa học đầu tiên

Đăng kí gói thành viên CoLearn để xem toàn bộ video, tài liệu, trắc nghiệm