KNTT - Bài 1: Tôi và các bạn - Cô Nguyễn Hà

37 video

1. Nội dung


Chuyên đề Tôi và các bạn được giảng dạy trong môn Ngữ Văn lớp 6 bộ sách Kết Nối Tri Thức. Học tập theo chuyên đề do cô Nguyễn Hà biên soạn giúp các em học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm nhanh nhất.

2. Đối tượng


- Học sinh lớp 6 học bộ sách Kết Nối Tri Thức.
Nội dung
1. Giới thiệu bài học (Phần 1) 05:42
2. Giới thiệu bài học (Phần 2) 01:22
3. Tri thức ngữ văn (Phần 1) 02:37
4. Tri thức ngữ văn (Phần 2) 05:30
5. Tri thức ngữ văn (Phần 3) 06:20
6. Tổng kết 00:52
1. Giới thiệu bài học 01:14
2. Tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm 03:03
3. Đọc hiểu văn bản 09:04
4. Tổng kết nội dung, nghệ thuật 00:49
5. Luyện tập 04:28
6. Kết thúc bài học 00:39
1. Giới thiệu bài học 01:38
2. Tìm hiểu chung 03:36
3. Tìm hiểu chi tiết - Cuộc gặp gỡ giữ hoàng tử bé và cáo 02:43
4. Tìm hiểu chi tiết - Kết bạn và cảm hóa (Phần 1) 06:05
5. Tìm hiểu chi tiết - Kết bạn và cảm hóa (Phần 2) 07:10
6. Hoàng tử bé chia tay cáo 05:24
7. Tổng kết 00:44
8. Luyện tập 02:23
9. Kết thúc bài học 00:38
1. Giới thiệu bài học 01:20
2. Tìm hiểu chung 02:22
3. Tìm hiểu chi tiết 04:59
4. Tổng kết 00:36
5. Luyện tập 04:12
6. Kết thúc bài học 00:32
1. Giới thiệu bài học 00:28
2. Từ đơn và từ phức 03:40
3. Nghĩa của từ 03:33
4. Biện pháp tu từ 04:30
5. Từ ghép và từ láy 01:50
6. Kết thúc bài học 00:32
1. Giới thiệu bài học 00:47
2. Viết bài văn kể về một trải nghiệm 11:15
3. Kể lại một trải nghiệm 03:34
4. Kết thúc bài học 00:34

Đánh giá

five-displayed-star

Hãy là người đánh giá khóa học đầu tiên

Đăng kí gói thành viên CoLearn để xem toàn bộ video, tài liệu, trắc nghiệm