Chuyên đề 1: Ôn tập các tác phẩm thơ/truyện (trung đại - hiện đại) lớp 9

26 video
Nội dung
1. Giới thiệu bài học 01:18
2. Tìm hiểu chung về Chuyện người con gái Nam Xương 10:23
3. Nhân vật Vũ Nương trong Chuyện người con gái Nam Xương" 18:07
4. Nhân vật Trương Sinh trong Chuyện người con gái Nam Xương 01:32
5. Đặc sắc nghệ thuật của Chuyện người con gái Nam Xương 03:56
6. Tổng kết Chuyện người con gái Nam Xương 06:43
7. Ôn tập "Truyện Kiều" 26:17
8. Ôn tập cách viết đoạn văn 07:25
9. Kết thúc bài học 00:51
Tóm tắt bài học - Ôn tập tác phẩm văn học trung đại lớp 9
1. Giới thiệu bài học 04:56
2. Nhóm bài viết về hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ (Phần 1) 12:44
3. Nhóm bài viết về hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ (Phần 2) 17:09
4. Nhóm bài viết về hình ảnh con người lao động mới trong thơ 07:07
5. Nhóm bài viết về hình tượng người phụ nữ Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ 06:02
6. Nhóm bài viết về khát vọng dâng hiến 05:42
7. Nhóm bài viết về Bác Hồ kính yêu 06:50
8. Nhóm bài viết về gia đình và cuộc sống 19:37
9. Cách làm đoạn văn nghị luận về một đoạn thơ 11:36
10. Kết thúc bài học 00:21
Tóm tắt bài học - Ôn tập tác phẩm thơ hiện đại lớp 9
1. Giới thiệu bài học 01:33
2. Thống kê các tác phẩm truyện hiện đại đã học 19:07
3. Thống kê các tác phẩm truyện hiện đại đã học (tiếp theo) 20:49
4. Đời sống và con người Việt Nam qua các nhân vật 02:54
5. Phương thức trần thuật trong truyện và đặc điểm 02:32
6. Lưu ý hai cách phân tích truyện 04:17
7. Kết thúc bài học 01:00

Đánh giá

five-displayed-star

Hãy là người đánh giá khóa học đầu tiên

Đăng kí gói thành viên CoLearn để xem toàn bộ video, tài liệu, trắc nghiệm