CD - Mệnh đề toán học và Tập hợp - Thầy Hà Ngọc Duy

14 video

1. Mục tiêu chuyên đề


- Giúp học sinh nắm chắc nội dung kiến thức chuyên đề “Mệnh đề toán học. Tập hợp” – bộ sách Cánh diều.

2. Nội dung chuyên đề


- Gồm 3 bài giảng được thầy Duy giảng dạy chi tiết với đầy đủ lý thuyết và bài tập áp dụng.
- Có đầy đủ các file tóm tắt bài giảng giúp các em có thể tải về học tiện hơn.
- Sau mỗi bài giảng đều có bài tập để các bạn có thể thi ngay trên trang, giúp các em luyện tập và ghi nhớ kiến thức luôn.

3. Đối tượng


- Học sinh lớp 10 theo học bộ sách “Cánh diều”.

4. Giáo viên


- Thầy Hà Ngọc Duy - Cử nhân Sư phạm Toán trường ĐHSP HN.
- Phương pháp giảng dạy ngắn gọn, dễ hiểu luôn khuyến khích sự tư duy sáng tạo, truyền cảm hứng và khơi gợi tình yêu với môn Toán cho học sinh.
- Có kinh nghiệm luyện thi vào 10 và thi TN THPT.
Nội dung
1. Mệnh đề, mệnh đề chứa biến và phủ định của mệnh đề 17:05
2. Mệnh đề kéo theo 04:52
3. Mệnh đề đảo. Hai mệnh đề tương đương 10:08
4. Bài tập 1-2 04:17
5. Bài tập 3 - 4 04:21
Mệnh đề toán học
Tóm tắt bài học: "Mệnh đề"
1. Tập hợp, tập hợp con và tập hợp bằng nhau 15:19
2. Giao, phần bù, hiệu của hai tập hợp và tập hợp số 16:10
3. Bài tập 1 - 2 06:15
4. Bài tập 3 - 4 07:08
5. Bài tập 5 - 6 11:20
Tập hợp. Các phép toán trên tập hợp
Tóm tắt bài học: "Tập hợp. Các phép toán trên tập hợp"
1. Lý thuyết cần nhớ về "Mệnh đề toán học. Tập hợp" 09:45
2. Bài tập 1 - 2 13:18
3. Bài tập 3 - 4 09:07
4. Bài tập 5 05:44
Trắc nghiệm: "Bài tập cuối chuyên đề Mệnh đề toán học. Tập hợp"
Tóm tắt: "Bài tập cuối chuyên đề Mệnh đề toán học. Tập hợp"

Đánh giá

five-displayed-star

Hãy là người đánh giá khóa học đầu tiên

Đăng kí gói thành viên CoLearn để xem toàn bộ video, tài liệu, trắc nghiệm