CD - Hàm số, đồ thị và ứng dụng - Thầy Hà Ngọc Duy

26 video

1. Mục tiêu chuyên đề


- Giúp học sinh nắm chắc nội dung kiến thức chuyên đề “Hàm số, đồ thị và ứng dụng” – bộ sách Cánh diều.

2. Nội dung chuyên đề


- Gồm 6 bài giảng được thầy Duy giảng dạy chi tiết với đầy đủ lý thuyết và bài tập áp dụng.
- Có đầy đủ các file tóm tắt bài giảng giúp các em có thể tải về học tiện hơn.
- Sau mỗi bài giảng đều có bài tập để các bạn có thể thi ngay trên trang, giúp các em luyện tập và ghi nhớ kiến thức luôn.

3. Đối tượng


- Học sinh lớp 10 theo học bộ sách “Cánh diều”.

4. Giáo viên


- Thầy Hà Ngọc Duy - Cử nhân Sư phạm Toán trường ĐHSP HN.
- Phương pháp giảng dạy ngắn gọn, dễ hiểu luôn khuyến khích sự tư duy sáng tạo, truyền cảm hứng và khơi gợi tình yêu với môn Toán cho học sinh.
- Có kinh nghiệm luyện thi vào 10 và thi TN THPT.
Nội dung
1. Giới thiệu bài học 02:19
2. Hàm số 04:56
3. Cách cho hàm số 14:05
4. Đồ thị và sự biến thiên của hàm số 23:30
Trắc nghiệm: "Hàm số và đồ thị"
Tóm tắt bài học: "Hàm số và đồ thị"
1.Hàm số bậc hai 02:54
2. Đồ thị hàm số bậc hai 20:54
3. Ứng dụng 13:48
Trắc nghiệm: "Hàm số bậc hai. Đồ thị hàm số bậc hai và ứng dụng"
Tóm tắt bài học: "Hàm số bậc hai. Đồ thị hàm số bậc hai và ứng dụng"
1.Dấu của tam thức bậc 1; Bài toán thực tế 06:20
2. Dấu của tam thức bậc hai - Trường hợp 1 02:24
3. Dấu của tam thức bậc hai - Trường hợp 2 01:43
4. Dấu của tam thức bậc hai - Trường hợp 3 03:11
5. Tổng hợp lý thuyết dấu của tam thức bậc hai 01:12
6. Luyện tập 19:40
Trắc nghiệm: "Dấu của tam thức bậc hai"
Tóm tắt bài học: "Dấu của tam thức bậc hai"
1. Bất phương trình bậc hai một ẩn 04:26
2. Giải BPT bậc hai một ẩn sử dụng bảng xét dấu 05:21
3. Giải BPT bậc hai một ẩn sử dụng đồ thị cho trước 07:44
4. Luyện tập giải BPT bậc hai sử dụng đồ thị cho trước 04:42
5. Ứng dụng 05:11
Trắc nghiệm: "Bất phương trình bậc hai một ẩn"
Tóm tắt bài học: "Bất phương trình bậc hai một ẩn "
1. Phương pháp giải phương trình chứa biểu thức dưới dấu căn dạng 1 06:45
2. Luyện tập giải phương trình chứa biểu thức dưới dấu căn dạng 1 04:52
3. Phương pháp giải phương trình chứa biểu thức dưới dấu căn dạng 2 05:38
4. Luyện tập giải phương trình chứa biểu thức dưới dấu căn dạng 2 19:31
Trắc nghiệm: "Hai dạng phương trình quy về phương trình bậc hai"
Tóm tắt bài học: "Hai dạng phương trình quy về phương trình bậc hai"
1.Tổng hợp kiến thức 10:26
2. Bài tập 1, 2 07:43
3. Bài tập 3, 4 11:31
4. Bài tập 5 09:28
Trắc nghiệm: "Bài tập cuối chuyên đề Hàm số, đồ thị và ứng dụng"
Tóm tắt bài học: "Bài tập cuối chuyên đề Hàm số, đồ thị và ứng dụng"

Đánh giá

five-displayed-star

Hãy là người đánh giá khóa học đầu tiên

Đăng kí gói thành viên CoLearn để xem toàn bộ video, tài liệu, trắc nghiệm