KNTT - Bài 2: Gõ cửa trái tim - Cô Nguyễn Hà

31 video

1. Nội dung


Chuyên đề gõ cửa trái tim được giảng dạy trong môn Ngữ Văn lớp 6 bộ sách Kết Nối Tri Thức. Học tập theo chuyên đề do cô Nguyễn Hà biên soạn giúp các em học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm nhanh nhất.

2. Đối tượng


- Học sinh lớp 6 học bộ sách Kết Nối Tri Thức.
Nội dung
1. Giới thiệu bài học 02:34
2. Tìm hiểu giới thiệu bài học 00:38
3. Tìm hiểu tri thức ngữ văn - Một số đặc điểm của thơ 04:45
4. Tìm hiểu tri thức ngữ văn - Ẩn dụ 01:32
5. Kết thúc bài học 00:32
1. Giới thiệu bài học 02:49
2. Tìm hiểu chung 03:13
3. Thế giới trước khi trẻ con ra đời 00:38
4. Thế giới sau khi trẻ con ra đời 08:14
5. Tổng kết 00:42
6. Luyện tập 01:05
7. Kết thúc bài học 00:36
1. Giới thiệu bài học 01:20
2. Tìm hiểu chung 03:03
3. Tìm hiểu chi tiết 08:20
4. Tổng kết 01:06
5. Kết thúc bài học 00:35
1. Giới thiệu bài học 01:42
2. Tìm hiểu chung 02:33
3. Tìm hiểu chi tiết 08:40
4. Tổng kết 00:27
5. Luyện tập 02:58
8. Kết thúc bài học 00:35
1. Giới thiệu bài học 00:27
2. Lý thuyết 05:47
3. Luyện tập 07:57
4. Kết thúc bài học 00:41
1. Giới thiệu bài học 00:25
2. Viết đoạn văn 05:47
3. Trình bày ý kiến 07:57
4. Chào kết 00:41

Đánh giá

five-displayed-star

Hãy là người đánh giá khóa học đầu tiên

Đăng kí gói thành viên CoLearn để xem toàn bộ video, tài liệu, trắc nghiệm