CD - Bất phương trình và hệ BPT bậc nhất hai ẩn - Thầy Hà Ngọc Duy

12 video

1. Mục tiêu chuyên đề


- Giúp học sinh nắm chắc nội dung kiến thức chuyên đề “Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn” – bộ sách Cánh diều.

2. Nội dung chuyên đề


- Gồm 3 bài giảng được thầy Duy giảng dạy chi tiết với đầy đủ lý thuyết và bài tập áp dụng.
- Có đầy đủ các file tóm tắt bài giảng giúp các em có thể tải về học tiện hơn.
- Sau mỗi bài giảng đều có bài tập để các bạn có thể thi ngay trên trang, giúp các em luyện tập và ghi nhớ kiến thức luôn.

3. Đối tượng


- Học sinh lớp 10 theo học bộ sách “Cánh diều”.

4. Giáo viên


- Thầy Hà Ngọc Duy - Cử nhân Sư phạm Toán trường ĐHSP HN.
- Phương pháp giảng dạy ngắn gọn, dễ hiểu luôn khuyến khích sự tư duy sáng tạo, truyền cảm hứng và khơi gợi tình yêu với môn Toán cho học sinh.
- Có kinh nghiệm luyện thi vào 10 và thi TN THPT.
Nội dung
1. Mục tiêu bài học 02:14
2. BPT bậc nhất hai ẩn và biểu diễn miền nghiệm của BPT bậc nhất hai ẩn 16:34
3. Bài tập 1 - 2 10:48
4. Bài tập 3 07:45
BPT bậc nhất hai ẩn
Tóm tắt bài học: "Bất phương trình bậc nhất hai ẩn"
1. Mục tiêu bài học 02:54
2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn 06:59
3. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn 06:37
4. Bài tập 1 - 2 13:13
5. Bài tập 3 29:05
Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Tóm tắt bài học: "Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn"
1. Nhắc lại kiến thức 04:25
2. Bài tập 1 - 2 15:13
3. Bài tập 3 12:11
Trắc nghiệm: "Bài tập cuối chuyên đề Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn "
Tóm tắt kiến thức: "Chuyên đề Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn"

Đánh giá

five-displayed-star

Hãy là người đánh giá khóa học đầu tiên

Đăng kí gói thành viên CoLearn để xem toàn bộ video, tài liệu, trắc nghiệm