Chuyên đề 9: Chứng minh các điểm thẳng hàng

17 video
Nội dung
1. Bài tập 1 14:09
2. Bài tập 2 08:08
3. Bài tập 3 10:36
4. Bài tập 4 14:21
1. Lý thuyết và Bài tập 1 23:07
2. Bài tập 2 18:28
3. Bài tập 3 21:12
1. Lý thuyết 04:15
2. Bài tập 1 12:39
3. Bài tập 2 16:07
4. Bài tập 3 20:05
1. Lý thuyết 13:12
2. Bài tập 1 12:55
3. Bài tập 2 09:28
4. Bài tập 3 10:31
5. Bài tập 4 14:54
6. Bài tập 5 09:39

Đánh giá

five-displayed-star

Hãy là người đánh giá khóa học đầu tiên

Đăng kí gói thành viên CoLearn để xem toàn bộ video, tài liệu, trắc nghiệm