Chuyên đề 8: Điểm cố định, đường cố định

11 video
Nội dung
1. Bài tập 1 12:21
2. Bài tập 2 04:18
3. Bài tập 3 08:01
4. Bài tập 4 11:40
1. Bài tập 1 24:07
2. Bài tập 2 11:43
3. Bài tập 3 22:31
1. Bài tập 1 16:10
2. Bài tập 2 14:01
3. Bài tập 3 16:54
4. Bài tập 4 08:59

Đánh giá

five-displayed-star

Hãy là người đánh giá khóa học đầu tiên

Đăng kí gói thành viên CoLearn để xem toàn bộ video, tài liệu, trắc nghiệm