Chuyên đề 6: Bài toán về chùm tiếp tuyến, cát tuyến

10 video
Nội dung
1. Bài toán chìa khóa 11:38
2. Kết quả vận dụng (Phần 1) 12:23
3. Kết quả vận dụng (Phần 2) 13:29
4. Kết quả vận dụng (Phần 3) 08:11
1. Bài tập minh họa - Bài 1 13:03
2. Bài tập minh họa - Bài 2 09:08
3. Bài tập minh họa - Bài 3 09:43
1. Ứng dụng chùm tiếp tuyến - cát tuyền trong các đề thi gần đây (Phần 1) 18:14
2. Ứng dụng chùm tiếp tuyến - cát tuyến trong các đề thi gần đây (Phần 2) 13:08
3. Ứng dụng chùm tiếp tuyến - cát tuyến trong các đề thi gần đây (Phần 3) 15:00

Đánh giá

five-displayed-star

Hãy là người đánh giá khóa học đầu tiên

Đăng kí gói thành viên CoLearn để xem toàn bộ video, tài liệu, trắc nghiệm