Chuyên đề 5: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

90 video
Nội dung
1. Đánh giá tổng quan 03:07
2. Định nghĩa và một số ví dụ thực tế 05:09
3. Đồ thị hàm số và các chú ý 10:53
4. Sự biến thiên 03:57
5. Ứng dụng máy tính bỏ túi vào bài toán vẽ đồ thị 05:33
6. Luyện tập (Phần 1) 10:02
7. Luyện tập (Phần 2) 06:42
8. Luyện tập (Phần 3) 05:42
9. Luyện tập (Phần 4) 08:59
10. Tổng kết 01:32
Ôn tập hàm số bậc hai và đồ thị
1. Đánh giá tổng quan 02:11
2. Phương trình bậc hai một ẩn 02:13
3. Công thức nghiệm delta 08:07
4. Công thức nghiệm delta phẩy 05:12
5. Sử dụng máy tính bỏ túi để giải phương trình bậc hai 03:20
6. Giải các phương trình bậc hai một ẩn (Phần 1) 11:28
7. Giải các phương trình bậc hai một ẩn (Phần 2) 03:57
8. Giải các phương trình bậc hai một ẩn (Phần 3) 09:14
9. Tổng kết 01:37
Ôn tập phương trình bậc hai và công thức nghiệm
1. Đánh giá tổng quan 03:03
2. Hệ thức Vi-et 02:26
3. Ứng dụng hệ thức Vi-et 05:05
4. Dạng 1 - Tính giá trị các biểu thức đối xứng của x1 và x2 (Phần 1) 02:05
5. Dạng 1 - Tính giá trị các biểu thức đối xứng của x1 và x2 (Phần 2) 01:57
6. Dạng 1 - Tính giá trị các biểu thức đối xứng của x1 và x2 (Phần 3) 02:06
7. Dạng 1 - Tính giá trị các biểu thức đối xứng của x1 và x2 (Phần 4) 03:03
8. Dạng 2 - Nhẩm nghiệm của phương trình (Phần 1) 01:57
9. Dạng 2 - Nhẩm nghiệm của phương trình (Phần 2) 01:56
10. Dạng 2 - Nhẩm nghiệm của phương trình (Phần 3) 06:00
11. Dạng 2 - Nhẩm nghiệm của phương trình (Phần 4) 04:47
12. Dạng 3: Tìm hai số khi biết tổng và tích 02:57
13. Tổng kết 01:26
Ôn tập hệ thức Vi-et và các ứng dụng thông thường
1. Đánh giá tổng quan 02:07
2. Các trường hợp có nghiệm 03:12
3. Hệ thức Vi-et 01:38
4. Những yêu cầu thường gặp 06:52
5. Luyện tập (Phần 1) 06:21
6. Luyện tập (Phần 2) 10:46
7. Luyện tập (Phần 3) 07:18
8. Luyện tập (Phần 4) 06:06
9. Tổng kết 01:51
Ôn tập các điều kiện có nghiệm của phương trình bậc hai
1. Đánh giá tổng quan 03:39
2. Lý thuyết cần nhớ 08:13
3. Luyện tập 20:49
4. Luyện tập (tiếp) 13:32
5. Tổng kết 03:20
Ôn tập các biểu thức liên hệ cơ bản x1; x2
1. Đánh giá tổng quan 03:14
2. Luyện tập (Phần 1) 12:10
3. Luyện tập (Phần 2) 04:13
4. Luyện tập (Phần 3) 05:56
5. Luyện tập (Phần 4) 03:23
6. Tổng kết 01:42
Ôn tập biểu thức hai nghiệm đối xứng
1. Đánh giá tổng quan 01:41
2. Luyện tập (Phần 1) 03:45
3. Luyện tập (Phần 2) 07:46
4. Luyện tập (Phần 3) 12:01
5. Tổng kết 02:23
Ôn tập biểu thức hai nghiệm đối xứng
1. Đánh giá tổng quan 02:52
2. Định hướng và phương pháp chung 03:47
3. Luyện tập (Phần 1) 07:23
4. Luyện tập (Phần 2) 04:07
5. Luyện tập (Phần 3) 06:57
6. Luyện tập (Phần 4) 08:55
7. Tổng kết 01:42
1. Đánh giá tổng quan 02:21
2. Định hướng và phương pháp chung 04:00
3. Luyện tập (Phần 1) 08:11
4.Luyện tập (Phần 2) 07:57
5. Luyện tập (Phần 5) 12:57
6. Tổng kết 02:14
1. Đánh giá tổng quan 02:13
2. Luyện tập (Phần 1) 13:25
3. Luyện tập (Phần 2) 07:33
4. Luyện tập (Phần 3) 11:07
5. Luyện tập (Phần 4) 07:04
6. Tổng kết 01:48
1. Đánh giá tổng quan 02:19
2. Lý thuyết cần nhớ 08:51
3. Luyện tập (Phần 1) 05:38
4. Luyện tập (Phần 2) 05:33
5. Luyện tập (Phần 3) 04:00
6. Luyện tập (Phần 4) 05:18
7. Luyện tập (Phần 5) 08:20
8. Tổng kết 02:04
Ôn tập phương trình quy về phương trình bậc hai
1. Đánh giá tổng quan 02:15
2. Thành lập số 02:26
3. Luyện tập (Phần 1) 04:55
4. Luyện tập (Phần 2) 06:38
5. Luyện tập (Phần 3) 05:46
6. Tổng kết 02:10
Ôn tập hệ thức viet mở rộng
1. Đánh giá tổng quan 02:12
2. Lý thuyết 07:29
3. Luyện tập (Phần 1) 07:29
4. Luyện tập (Phần 2) 03:29
5. Luyện tập (Phần 3) 08:52
6. Tổng kết 01:47
Ôn tập hệ thức viet và bài toán giao điểm hai đồ thị

Đánh giá

five-displayed-star

Hãy là người đánh giá khóa học đầu tiên

Đăng kí gói thành viên CoLearn để xem toàn bộ video, tài liệu, trắc nghiệm