Chuyên đề 4: Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình

77 video
Nội dung
1. Đánh giá tổng quan 03:12
2. Bài toán chuyển động - định nghĩa 03:37
3. Ví dụ minh họa 05:54
4. Ví dụ minh họa (tiếp) 03:51
5. Bài toán liên quan đến hình học - Định nghĩa 01:48
6. Ví dụ minh họa 06:10
7. Bài toán năng suất - Định nghĩa 02:00
8. Ví dụ minh họa 05:44
9. Bài toán vòi nước 03:03
10. Ví dụ minh họa 02:59
11. Bài toán tìm số - Định nghĩa 01:22
12. Ví dụ minh họa 03:12
13. Bài toán khác 01:00
14. Ví dụ minh họa 04:51
15. Tổng kết 02:01
1. Đánh giá tổng quan 03:18
2. Mối quan hệ vận tốc, quãng đường, thời gian 01:48
3. Vận tốc xuôi dòng, vận tốc ngược dòng 02:46
4. Thời gian 02:42
5. Luyện tập (Phần 1) 08:54
6. Luyện tập (Phần 2) 11:38
7. Luyện tập (Phần 3) 08:31
8. Luyện tập (Phần 4) 11:13
9. Tổng kết 02:53
1. Đánh giá tổng quan 02:35
2. Đổi đơn vị đo 06:16
3. Công thức tính diện tích, chu vi 05:02
4. Các bộ số Pytago 03:02
5. Luyện tập (Phần 1) 09:30
6. Luyện tập (Phần 2) 09:42
7. Luyện tập (Phần 3) 07:49
8. Tổng kết 02:16
1. Đánh giá tổng quan 05:59
2. Mối liên hệ giữa sản phẩm, năng suất và công việc 07:29
3. Luyện tập (Phần 1) 12:21
4. Luyện tập (Phần 2) 08:31
5. Luyện tập (Phần 3) 09:32
6. Luyện tập (Phần 3) 08:20
7. Tổng kết 01:33
Ôn tập bài toán làm chung, làm riêng (năng suất)
1. Đánh giá tổng quan 02:28
2. Vượt kế hoạch 01:59
3. Tỉ số phần trăm 02:49
4. Luyện tập (Phần 1) 08:33
5. Luyện tập (Phần 2) 08:37
6. Luyện tập (Phần 3) 09:03
7. Tổng kế 01:22
Ôn tập bài toán vượt kế hoạch
1. Đánh giá tổng quan 02:04
2. Đổi đơn vị thời gian 02:37
3. Yếu tố năng suất trong bài toán vòi nước 02:41
4. Luyện tập (Phần 1) 10:13
5. Luyện tập (Phần 2) 09:21
6. Luyện tập (Phần 3) 09:23
7. Luyện tập (Phần 4) 13:21
8. Tổng kết 02:05
Ôn tập bài toán vòi nước
1. Đánh giá tổng quan 02:15
2. Thành lập số 02:26
3. Luyện tập (Phần 1) 04:55
4. Luyện tập (Phần 2) 06:38
5. Luyện tập (Phần 3) 05:46
6. Tổng kết 02:10
Ôn tập bài toán tìm số
1. Đánh giá tổng quan 03:19
2. Nồng độ dung dịch 04:21
3. Khối lượng riêng của dung dịch 03:15
4. Nhiệt lượng 03:51
5. Luyện tập (Phần 1) 12:55
6. Luyện tập (Phần 2) 13:07
7. Luyện tập (Phần 3) 08:33
8. Tổng kết 01:48
1. Đánh giá tổng quan 04:00
2. Luyện tập (Phần 1) 08:06
3. Luyện tập (Phần 2) 11:13
4. Luyện tập (Phần 3) 14:11
5. Luyện tập (Phần 4) 13:10
6. Luyện tập (Phần 5) 12:50
7. Luyện tập (Phần 6) 10:00
8. Luyện tập (Phần 7) 08:45
9. Tổng kết 03:42

Đánh giá

five-displayed-star

Hãy là người đánh giá khóa học đầu tiên

Đăng kí gói thành viên CoLearn để xem toàn bộ video, tài liệu, trắc nghiệm