Chuyên đề 10: Chứng minh các đường đồng quy

13 video
Nội dung
1. Lý thuyết và bài tập 1 20:07
2. Bài tập 2 13:13
3. Bài tập 3 15:54
1. Lý thuyết và Bài tập 1 15:30
2. Bài tập 2 11:36
3. Bài tập 3 22:16
1. Lý thuyết và Bài tập 1 12:39
2. Bài tập 2 và Bài tập 3 13:05
3. Bài tập 4 12:54
1. Bài 1 07:16
2. Bài 1 (tiếp) 09:00
3. Bài 2 08:26
4. Bài 2 (tiếp) 14:22

Đánh giá

five-displayed-star

Hãy là người đánh giá khóa học đầu tiên

Đăng kí gói thành viên CoLearn để xem toàn bộ video, tài liệu, trắc nghiệm