Chi tiết câu hỏi

Lớp 6 • Tiếng Anh
Hỏi nhanh
Gia sư đã trả lời
thời gian13:41, 10/05/2024
Bài tập 2: Viết lại câu mới bằng cách sử dụng các trạng từ chỉ tần suất
I catch the bus to school. (usually)
We have breakfast at 7:00 am. (always)
My dad reads the newspaper in the evening. (often)

Trả lời

Gia sư Hải Yến

14:05, 10/05/2024

Em tham khảo nhé

I usually catch the bus to school.

We always have breakfast at 7:00 am.

My dad often reads the newspaper in the evening.

Bạn muốn hỏi điều gì?

question icon ĐẶT CÂU HỎI

500.000+

Lượt tải

10.000+

Câu hỏi được giải mỗi ngày

5.000+

Gia sư giải đáp

Ghé thăm ứng dụng của chúng tôi

CoLearn - Nền tảng học tập kết nối

intro-cut