Chi tiết câu hỏi

Lớp 11 • Lịch sử
Hỏi nhanh
Gia sư đã trả lời
thời gian16:14, 09/05/2024
viết đoạn văn khoảng nói về lịch sử bảo vệ chủ quyền - quá trình và chủ trương giải quyết tranh chấp trên biển đông

Trả lời

Gia sư Hải Yến

16:20, 09/05/2024

Chào em, em tham khảo nhé 

Trong lòng lịch sử đầy biến động của nhân loại, việc bảo vệ chủ quyền không chỉ là một nhiệm vụ quan trọng mà còn là điều kiện cần để duy trì sự ổn định và phát triển của một quốc gia. Với Việt Nam, Biển Đông không chỉ là một phần không thể tách rời của lãnh thổ mà còn là một phần quan trọng của bản sắc văn hóa và lịch sử dân tộc.
Quá trình bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông của Việt Nam không hề dễ dàng. Đã từ hàng thế kỷ trước, dân tộc Việt Nam đã tồn tại và sinh sống dọc theo bờ biển, xây dựng và phát triển nền văn minh của mình. Tuy nhiên, qua các thời kỳ lịch sử, sự tranh chấp về chủ quyền trên Biển Đông luôn là một thách thức không ngừng đối với sự tồn vong của quốc gia.
Để giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông, chủ trương của Việt Nam luôn tuân thủ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc. Việc này không chỉ minh chứng cho sự chú trọng đến quyền và lợi ích của mình mà còn thể hiện sự tôn trọng và hợp tác với cộng đồng quốc tế.
Ngoài ra, Việt Nam cũng không ngừng nỗ lực xây dựng và thúc đẩy các biện pháp ngoại giao để giải quyết tranh chấp một cách hòa bình và công bằng. Thông qua đối thoại, thương lượng và hợp tác với các quốc gia có liên quan, Việt Nam luôn ưu tiên giải quyết các mâu thuẫn một cách văn minh và đoàn kết, từ đó tạo ra một môi trường ổn định và phát triển cho cả khu vực.
Việc bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông không chỉ là nhiệm vụ của một quốc gia mà còn là trách nhiệm của toàn bộ cộng đồng quốc tế. Việt Nam cam kết duy trì và thúc đẩy các biện pháp giải quyết tranh chấp một cách hòa bình và công bằng, nhằm tạo ra một môi trường ổn định và phát triển cho cả khu vực.

Bạn muốn hỏi điều gì?

question icon ĐẶT CÂU HỎI

500.000+

Lượt tải

10.000+

Câu hỏi được giải mỗi ngày

5.000+

Gia sư giải đáp

Ghé thăm ứng dụng của chúng tôi

CoLearn - Nền tảng học tập kết nối

intro-cut