Chi tiết câu hỏi

Lớp 10 • Lịch sử
Hỏi nhanh
Gia sư đã trả lời
thời gian14:37, 08/05/2024
Liên hệ các thành tựu văn minh Văn Lang - Âu Lạc tiếp tục được bảo tồn và phát triển qua các thời kỳ văn minh Đại Việt và hiện nay

Trả lời

Gia sư Hải Yến

14:39, 08/05/2024

Chào em, em tham khảo nhé 

1. Nền kinh tế nông nghiệp:
Văn Lang - Âu Lạc: Lúa nước là cây trồng chủ lực, chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển.
Đại Việt: Kế thừa kỹ thuật trồng lúa nước, mở rộng diện tích canh tác, đa dạng hóa cây trồng, chăn nuôi.
Hiện nay: Nông nghiệp tiếp tục đóng vai trò quan trọng, áp dụng khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh xuất khẩu nông sản.
2. Nghề thủ công:
Văn Lang - Âu Lạc: Đúc đồng, rèn sắt, làm gốm, dệt vải,...
Đại Việt: Phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống, tiêu biểu như: gốm sứ, lụa, thêu,...
Hiện nay: Nhiều ngành nghề thủ công được bảo tồn và phát triển, trở thành mặt hàng xuất khẩu.
3. Văn hóa:
Văn Lang - Âu Lạc: Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, các vị thần linh, lễ hội, âm nhạc, trang phục,...
Đại Việt: Nho giáo ảnh hưởng, phát triển văn học, nghệ thuật, kiến trúc,...
Hiện nay: Bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, kết hợp với hiện đại, quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Bạn muốn hỏi điều gì?

question icon ĐẶT CÂU HỎI

500.000+

Lượt tải

10.000+

Câu hỏi được giải mỗi ngày

5.000+

Gia sư giải đáp

Ghé thăm ứng dụng của chúng tôi

CoLearn - Nền tảng học tập kết nối

intro-cut