Chi tiết câu hỏi

Lớp 9 • Tiếng Anh
Hỏi nhanh
Gia sư đã trả lời
thời gian18:23, 05/05/2024
Viết 1 đoạn văn không quá dài giới thiệu về topic tourism

Trả lời

Gia sư Hải Yến

18:34, 05/05/2024

Chào em, em tham khảo nha. 

Tourism is all about exploring new places and experiencing different cultures. It's like going on an adventure to discover the beauty of the world. When you're a tourist, you get to visit famous landmarks, try delicious foods, and meet friendly locals. Whether it's lounging on a sunny beach or hiking through lush forests, there's something for everyone in the world of tourism. So pack your bags and get ready to embark on an exciting journey!

Bạn muốn hỏi điều gì?

question icon ĐẶT CÂU HỎI

500.000+

Lượt tải

10.000+

Câu hỏi được giải mỗi ngày

5.000+

Gia sư giải đáp

Ghé thăm ứng dụng của chúng tôi

CoLearn - Nền tảng học tập kết nối

intro-cut