Chi tiết câu hỏi

Lớp 9 • Vật lí
Hỏi nhanh
Gia sư đã trả lời
thời gian20:08, 02/04/2024
Bài 53. Đặt AB vuông góc với trục chính của một thấu kính có tiêu cự 9cm thì thấy ảnh A’B’ của AB là ảnh không hứng được trên màn và cao bằng ⅔ lần vật. Đây là:
A. TKHT và vật cách thấu kính 4cm.
B. TKHT và vật cách thấu kính 6cm.
C. TKPK và vật cách thấu kính 3cm.
D. TKHT và vật cách thấu kính 4,5cm.

Lưu ý: Trình này chi tiết cách giải không làm tắt!

Trả lời

Gia sư Hải Yến

20:25, 02/04/2024

Em tham khảo nhé

Bạn muốn hỏi điều gì?

question icon ĐẶT CÂU HỎI

500.000+

Lượt tải

10.000+

Câu hỏi được giải mỗi ngày

5.000+

Gia sư giải đáp

Ghé thăm ứng dụng của chúng tôi

CoLearn - Nền tảng học tập kết nối

intro-cut