Chi tiết câu hỏi

Lớp 12 • Sinh học
Hỏi nhanh
Gia sư đã trả lời
thời gian15:51, 05/02/2024
Dạ cho e hỏi bài này với ạ.Em cảm ơn.

Trả lời

Gia sư Hải Yến

16:10, 05/02/2024

Em tham khảo nhé

- P thuần chủng về đột biến mắt xù xì 
=>  F1: 100% ruồi cái kiểu dại
=> hai đột biến thuộc về hai gen khác nhau (tương tác bổ sung trong sự quy định kiểu hình mắt hay 2 gen không alen với nhau) 
=>ruồi cái F1 dị hợp tử về 2 cặp gen; đột biến là lặn, kiểu dại là trộià II 
Qui ước 2 cặp gen tương ứng là A/a và B/b - Kiểu hình ở F1 không đồng đều ở 2 giới: 100% ruồi cái mắt kiểu dại; 100% đực mắt xù xì
=>gen quy định màu mắt nằm trên nhiễm sắc thể giới tính  - Từ số lượng cá thể ở đời lai F2 => Tỷ lệ kiểu hình ở F2 là: + Con cái: mắt kiểu dại : mắt xù xì = 1:1; + Con đực: mắt kiểu dại = 12,8%; mắt xù xì = 87,2%. Nếu 2 gen phân ly độc lập, F1 x F1 không thể cho tỷ lệ phân ly ở F2 như đầu bài đã nêu.
=>2 gen liên kết không hoàn toàn trên nhiễm sắc thể X; xảy ra hoán vị gen trong giảm phân tạo giao tử ở ruồi cái. P ruồi cái dòng đột biến A (XaBXaB) x ruồi đực dòng đột biến B (XAbY) 
F1: ruồi cái (XX) 100% mắt kiểu dại  ruồi cái F1 có kiểu gen dị hợp tử chéo: XaBXAb

Bạn muốn hỏi điều gì?

question icon ĐẶT CÂU HỎI

500.000+

Lượt tải

10.000+

Câu hỏi được giải mỗi ngày

5.000+

Gia sư giải đáp

Ghé thăm ứng dụng của chúng tôi

CoLearn - Nền tảng học tập kết nối

intro-cut