Chi tiết câu hỏi

Lớp 9 • Sinh học
Hỏi nhanh
Gia sư đã trả lời
thời gian15:21, 19/11/2023
giúp em với em rất cần sự chợ giúp

Trả lời

Gia sư Hải Yến

15:36, 19/11/2023

Em tham khảo nhé <br /><br /><br />Quy ước: A - quả đỏ, a - quả vàng <br />Ta có phép lai: <br />Trường hợp 1: <br />P:         AA x aa <br />Gp:        A    a <br />F1:     100%Aa (100% quả đỏ)<br />=&gt; Tỉ lệ hiểu gen: 100%Aa<br />=&gt; Tỉ lệ kiểu hình: 100% quả đỏ<br />Trường hợp 2: <br />P:          Aa x Aa <br />Gp:      A, a   A,a <br />F1: 1AA : 2Aa : 1aa (3 quả đỏ : 1 quả vàng)<br />=&gt; Tỉ lệ kiểu gen: 25% AA, 50% Aa; 25% aa<br />=&gt; Tỉ lệ kiểu hình: 75% quả đỏ 25% quả vàng

Bạn muốn hỏi điều gì?

question icon ĐẶT CÂU HỎI

500.000+

Lượt tải

10.000+

Câu hỏi được giải mỗi ngày

5.000+

Gia sư giải đáp

Ghé thăm ứng dụng của chúng tôi

CoLearn - Nền tảng học tập kết nối

intro-cut