Chi tiết câu hỏi

Lớp 9 • Sinh học
Hỏi nhanh
Gia sư đã trả lời
thời gian15:21, 19/11/2023
giúp em với em rất cần sự chợ giúp

Trả lời

Gia sư Hải Yến

15:36, 19/11/2023

Em tham khảo nhé 


Quy ước: A - quả đỏ, a - quả vàng
Ta có phép lai:
Trường hợp 1: 
P:         AA x aa
Gp:        A    a
F1:     100%Aa (100% quả đỏ)
=> Tỉ lệ hiểu gen: 100%Aa
=> Tỉ lệ kiểu hình: 100% quả đỏ
Trường hợp 2: 
P:          Aa x Aa
Gp:      A, a   A,a
F1: 1AA : 2Aa : 1aa (3 quả đỏ : 1 quả vàng)
=> Tỉ lệ kiểu gen: 25% AA, 50% Aa; 25% aa
=> Tỉ lệ kiểu hình: 75% quả đỏ 25% quả vàng

Bạn muốn hỏi điều gì?

question icon ĐẶT CÂU HỎI

500.000+

Lượt tải

10.000+

Câu hỏi được giải mỗi ngày

5.000+

Gia sư giải đáp

Ghé thăm ứng dụng của chúng tôi

CoLearn - Nền tảng học tập kết nối

intro-cut