Chi tiết câu hỏi

Lớp 10 • Lịch sử
Hỏi nhanh
Gia sư đã trả lời
thời gian14:02, 16/11/2023
hãy nêu và phân tích ảnh hưởng văn hoá trung hoa vào việt nam

Trả lời

Gia sư Hải Yến

14:19, 16/11/2023

Chào em, tham khảo nhé

- Ảnh hưởng của văn hoá Trung Hoa: 
+ Về tư tưởng, tôn giáo: Nho giáo, Đạo giáo và các học thuyết tư tưởng, đặc biệt là Nho giáo, có tác động lớn tới tư tưởng cai trị đất nước của nhiều nhà nước quân chủ, tiêu biểu là Việt Nam.
+  Về ngôn ngữ: Chữ Hán là chữ viết được sử dụng chính thức ở Việt Nam trong một thời gian dài.
+ Về văn học: Văn học Trung Hoa có ảnh hưởng sâu sắc tới thể loại, chủ đề,... của văn học 
+ Về nghệ thuật: nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, nghệ thuật biểu diễn của Việt Nam  chịu ảnh hưởng từ văn hoá Trung Hoa về chủ đề, phong cách, hình thức,..
+ Về tổ chức bộ máy nhà nước: thể chế nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền của Trung Hoa đã tác động đến mô hình nhà nước ở Việt Nam

Bạn muốn hỏi điều gì?

question icon ĐẶT CÂU HỎI

500.000+

Lượt tải

10.000+

Câu hỏi được giải mỗi ngày

5.000+

Gia sư giải đáp

Ghé thăm ứng dụng của chúng tôi

CoLearn - Nền tảng học tập kết nối

intro-cut