Chi tiết câu hỏi

Lớp 10 • Tiếng Anh
Hỏi nhanh
Gia sư đã trả lời
thời gian12:08, 03/11/2023
21 1. A.On B. In .C At .D. Up
22. A.Cheap .B .The cheapest . C .Cheaper . D.Cheapest
23 .A.Disconnection .B .Slowness .C.Restaring . D.fraud
Làm cả câu 19 nha

Trả lời

Gia sư Hải Yến

12:30, 03/11/2023

19. B 
21. C
22. C 
23. D

em tham khảo nhé

Bạn muốn hỏi điều gì?

question icon ĐẶT CÂU HỎI

500.000+

Lượt tải

10.000+

Câu hỏi được giải mỗi ngày

5.000+

Gia sư giải đáp

Ghé thăm ứng dụng của chúng tôi

CoLearn - Nền tảng học tập kết nối

intro-cut