Chi tiết câu hỏi

Lớp 10 • Tiếng Anh
Hỏi nhanh
Gia sư đã trả lời
thời gian10:40, 03/11/2023
nhanh giúp e đi bbbbbbbbb

Trả lời

Gia sư Hải Yến

10:51, 03/11/2023

31) My friend Luisa is helpful and generous. She always does things for other people.
32) Make sure that your computer doesn't overheat. If too much heat builds up, your computer may shut down suddenly or even suffer damage.

Bạn muốn hỏi điều gì?

question icon ĐẶT CÂU HỎI

500.000+

Lượt tải

10.000+

Câu hỏi được giải mỗi ngày

5.000+

Gia sư giải đáp

Ghé thăm ứng dụng của chúng tôi

CoLearn - Nền tảng học tập kết nối

intro-cut