Chi tiết câu hỏi

Lớp 9 • Toán
Hỏi nhanh
Gia sư đã trả lời
thời gian22:17, 29/09/2023
Bài 27. Cho các hàm số : y = 2x – 2  (d)  và   y = -4/3x-2   (d’)     và  y = 1/3x+3   (d’’)<br />a)                      Vẽ đồ thị các hàm số trên cùng một mặt phẳng tọa độ.<br />b)                     Gọi giao điểm của đường thẳng (d’’) với (d) và (d’) theo thứ tụ là A,B .Tìm tọa độ của A,B.<br />c)                       Tính khoảng cách AB.

Trả lời

Gia sư Đỗ Nguyễn Quỳnh Hoa

22:39, 29/09/2023

Em tham khảo lời giải dưới đây nhé

Bạn muốn hỏi điều gì?

question icon ĐẶT CÂU HỎI

500.000+

Lượt tải

10.000+

Câu hỏi được giải mỗi ngày

5.000+

Gia sư giải đáp

Ghé thăm ứng dụng của chúng tôi

CoLearn - Nền tảng học tập kết nối

intro-cut