Chi tiết câu hỏi

Lớp 10 • Tiếng Anh
Hỏi nhanh
Gia sư đã trả lời
thời gian21:35, 22/09/2023
hãy giúp mik với bn ơi mik cảm ơn bn nhiều

Trả lời

Gia sư Phạm Uyên

21:44, 22/09/2023

Chào em, em tham khảo:<br /><br />1D /s/ khác với các từ còn lại phát âm là /z/<br />2B /tʃ/ khác với các từ còn lại phát âm là /k/<br /><br />3C: wartime: thời gian chiến tranh &gt;&lt; peacetime: lúc hoà bình<br />4A: eliminate: loại bỏ &gt;&lt; retain: giữ lại<br /><br />5D: talented = gifted: tài năng<br />6A: put out = release: phát hành<br /><br />7C<br />8D<br /><br />Chúc em học tốt.

Bạn muốn hỏi điều gì?

question icon ĐẶT CÂU HỎI

500.000+

Lượt tải

10.000+

Câu hỏi được giải mỗi ngày

5.000+

Gia sư giải đáp

Ghé thăm ứng dụng của chúng tôi

CoLearn - Nền tảng học tập kết nối

intro-cut