Chi tiết câu hỏi

Lớp 10 • Tiếng Anh
Hỏi nhanh
Gia sư đã trả lời
thời gian20:25, 15/08/2023
She could have washed the dress.
Passive voice: The dress could have been washed by her.

Giair thích giúp mình câu này với ạ!

Trả lời

Gia sư Hải Yến

20:27, 15/08/2023

S+ could+ have + V3/ ed + O 
Chuyển sang câu bị động đưa O là Chủ ngữ ( S) 
Dùng: S+ could+ have been+ V3/ ed + by + .... 


Em tham khảo nhé

Bạn muốn hỏi điều gì?

question icon ĐẶT CÂU HỎI

500.000+

Lượt tải

10.000+

Câu hỏi được giải mỗi ngày

5.000+

Gia sư giải đáp

Ghé thăm ứng dụng của chúng tôi

CoLearn - Nền tảng học tập kết nối

intro-cut