Chi tiết câu hỏi

Lớp 10 • Tiếng Anh
Hỏi nhanh
Gia sư đã trả lời
thời gian18:34, 15/08/2023
Rewrite these sentences using absolute clause<br/>1. We stayed inside watching DVDs. [ The night was rainy and cold.]<br/>→____________________________________________________________________________<br/>2. [ The chocolate cake had been baked.] Mrs. Patruni turned to the decorations.<br/>→____________________________________________________________________________<br/>3. The refugees can return from the mountains. [ The war finally ended.]<br/>→____________________________________________________________________________<br/>4. The judges went home.[ The prizes have been awarded.]<br/>→____________________________________________________________________________<br/>5.[ The coach sang their praises ]. The athletes felt proud.<br/>→____________________________________________________________________________

Trả lời

Gia sư Hải Yến

18:36, 15/08/2023

1. The night being rainy and cold, we stayed inside watching DVDs. <br />2. The chocolate cake having been baked, Mrs. Patruni turned to the decorations. <br />3. The war finally ended, allowing the refugees to return from the mountains. <br />4. The prizes having been awarded, the judges went home. <br />5. The coach singing their praises, the athletes felt proud.<br /><br />Em tham khảo nhé

Bạn muốn hỏi điều gì?

question icon ĐẶT CÂU HỎI

500.000+

Lượt tải

10.000+

Câu hỏi được giải mỗi ngày

5.000+

Gia sư giải đáp

Ghé thăm ứng dụng của chúng tôi

CoLearn - Nền tảng học tập kết nối

intro-cut