Chi tiết câu hỏi

Lớp 10 • Tiếng Anh
Hỏi nhanh
Gia sư đã trả lời
thời gian12:56, 12/08/2023
em hỏi nốt ạ hihi e cảm ơn 🥺

Trả lời

Gia sư Hải Yến

13:00, 12/08/2023

21. B. wouldn't <br />22. b. knew <br />23. c. as if <br />24. c. had betrayed <br />25. b. got <br />26. a. you knew but you don't <br />27. a. I would rather you came <br />28. c. hadn't had <br />29. b. began <br />30. c. would stay <br />31. c. be <br />32. a. Had he been hungry <br />33. a. obey <br />34. b. that my father do <br />35. b. would come <br />36. a. would stop <br />37. C. would <br />38. c. hadnt made <br />39. b. not have<br /><br />Em tham khảo nhé

Bạn muốn hỏi điều gì?

question icon ĐẶT CÂU HỎI

500.000+

Lượt tải

10.000+

Câu hỏi được giải mỗi ngày

5.000+

Gia sư giải đáp

Ghé thăm ứng dụng của chúng tôi

CoLearn - Nền tảng học tập kết nối

intro-cut