Chi tiết câu hỏi

Lớp 9 • Toán
Hỏi nhanh
Gia sư đã trả lời
thời gian15:46, 09/06/2023
Giúp mình vs ạ , mình cần gấp

Trả lời

Gia sư Hải Yến

15:54, 09/06/2023


Gọi x là số sản phẩm mỗi giờ mà người công nhân phải hoàn thành theo kế hoạch
(x *  , x < 30)
Số sản phẩm mỗi giờ mà người công nhân phải hoàn thành theo thực tế: x + 3 (sp)
Thời gian mà công nhân hoàn thành theo kế hoạch: 30/x (h)
Thời gian mà công nhân hoàn thành theo thực tế: 30/(x+3) (h)
Người công nhân đó hoàn thành công việc sớm hơn dự định 30 phút nên ta có phương trình:
 
30x-30x+3=3060 x2+3x-180 = 0. x=12 (tm) và x= -15 ( ktm)Vy, theo kế hoch mi gi cn làm 12 sn phm. 

Em tham khảo nhé.

Bạn muốn hỏi điều gì?

question icon ĐẶT CÂU HỎI

500.000+

Lượt tải

10.000+

Câu hỏi được giải mỗi ngày

5.000+

Gia sư giải đáp

Ghé thăm ứng dụng của chúng tôi

CoLearn - Nền tảng học tập kết nối

intro-cut