Chi tiết câu hỏi

Lớp 9 • Toán
Hỏi nhanh
Gia sư đã trả lời
thời gian21:40, 05/06/2023
Câu 1. Từ chân C của một tòa nhà cao 49m nhìn lên một góc 40° thấy ngọn B của một cây AB và từ đỉnh D của tòa nhà này nhìn xuống một góc 50° cũng thấy ngọn B của cây đó.
Chiều cao của cây AB (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) là
A. 22,2
B. 24,1
C. 28,8
D. 20,2

Câu 2. Bạn Kiều đặt một bức tranh hình chữ nhật có chiều rộng 0,4m và chiều dài là 0,6m lên một khung hình sao cho phần còn lại của khung hình quanh bức tranh có độ rộng bằng nhau và bằng x (m). Biết chu vi của khung hình là 3,2m
Giá trị x bằng
A. 0,1
B. 0,2
C. 0,05
D. 0,15

Câu 3. Cho đường tròn (O) có hai dây MN và PQ. Hai đường thẳng MN và PQ cắt nhau tại điểm I. Biết sđ góc MmP = 35° sđ góc NnQ = 75°
Số đo của góc NIQ bằng
A. 40°
B. 10°
C. 20°
D. 55^

Trả lời

Gia sư Hải Yến

22:09, 05/06/2023

Em tham khảo nhé

Bạn muốn hỏi điều gì?

question icon ĐẶT CÂU HỎI

500.000+

Lượt tải

10.000+

Câu hỏi được giải mỗi ngày

5.000+

Gia sư giải đáp

Ghé thăm ứng dụng của chúng tôi

CoLearn - Nền tảng học tập kết nối

intro-cut