Chi tiết câu hỏi

Lớp 9 • Toán
Hỏi nhanh
Gia sư đã trả lời
thời gian21:13, 05/06/2023
Giải giúp e 2 câu trắc nghiệm 14,15 với ạ

Trả lời

Gia sư Hải Yến

21:21, 05/06/2023

Câu 14: <br />Bạn Phú mua x cây bút loại I và y cây bút loại II với tổng số tiền là: 97 000 ( đồng) <br /> Ta có: 8000x+ 9000y = 97 000 (1) <br />Bạn Lộc mua x quyển vở loại I và y quyển vở loại II với tổng số tiền là: 123 000 ( đồng). <br />  Ta có: 12 000x + 11 000 y = 123 000 (2) <br /><br />Giải hệ phương trình (1) và (2) ta được: x = 2, y = 9. Chọn D<br /><br />Câu 15: Độ dài của dây AB là: <br /><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>A</mi><mi>B</mi><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mn>2</mn><mo>.</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><msup><mn>7</mn><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><msup><mn>6</mn><mn>2</mn></msup></msqrt><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mn>2</mn><msqrt><mn>13</mn></msqrt><mo>&#160;</mo><mi>c</mi><mi>m</mi><mo>&#160;</mo><mspace linebreak="newline"/><mi>C</mi><mi>h</mi><mi>&#7885;</mi><mi>n</mi><mo>&#160;</mo><mi>D</mi></math><br /><br />Em tham khảo nhé.

Bạn muốn hỏi điều gì?

question icon ĐẶT CÂU HỎI

500.000+

Lượt tải

10.000+

Câu hỏi được giải mỗi ngày

5.000+

Gia sư giải đáp

Ghé thăm ứng dụng của chúng tôi

CoLearn - Nền tảng học tập kết nối

intro-cut