Chi tiết câu hỏi

Lớp 9 • Ngữ Văn
Hỏi nhanh
Gia sư đã trả lời
thời gian16:55, 01/06/2023
Xác định luận điểm, luận cứ và cách lập luận trong đoạn trích sau:
Người ta vẫn quen nhìn thời gian như một định luật đưa tới già nua, tàn tạ, hủy diệt, nhưng không mấy ai nghĩ rằng chính nhờ có thời gian nên mới có tác động, hiện hữu, nảy sinh. Nếu không có thời gian thì sẽ không bao giờ có sự sống. Không có sự hình thành của trái đất, không có sự kết hợp của các phân tử thành các cơ thể đơn bào, rồi đa bào, không có sự xuất hiện của các loài cỏ cây, cầm thú, không có sự tiến hóa liên tục cho tới loài người, với bộ óc tinh vi sáng tạo. Đó là những thành quả của sự tiến hóa không ngừng của vạn vật, tức là thành quả thời gian.
(Theo Tạp chí Tia sáng – Ngữ văn 9, tập 2, Nxb Giáo dục, 2017)

Trả lời

Gia sư Trần Thục Hiền

16:58, 01/06/2023

Em tham khảo nhé. Chúc em học tốt
Luận điểm: Nhờ có thời gian nên mới có tác động, hiện hữu, nảy sinh
Luận cứ:
- Nếu không có thời gian thì sẽ không bao giờ có sự sống, không có sự hình thành của trái đất, không có sự kết hợp của các phân tử thành các cơ thể đơn bào, rồi đa bào, không có sự xuất hiện của các loài cỏ cây, cầm thú, không có sự tiến hóa liên tục cho tới loài người, với bộ óc tình vì sáng tạo
Cách lập luận: Bác bỏ
- Đưa ra giả thuyết nếu không có thời gian, từ đó nhấn mạnh những điều thời gian mang lại

Bạn muốn hỏi điều gì?

question icon ĐẶT CÂU HỎI

500.000+

Lượt tải

10.000+

Câu hỏi được giải mỗi ngày

5.000+

Gia sư giải đáp

Ghé thăm ứng dụng của chúng tôi

CoLearn - Nền tảng học tập kết nối

intro-cut