Chi tiết câu hỏi

Lớp 9 • Sinh học
Hỏi nhanh
Gia sư đã trả lời
thời gian21:23, 28/05/2023
Giải chi tiết giúp em với

Trả lời

Gia sư Hải Yến

21:43, 28/05/2023

- Tính trạng màu lông và chiều dài cánh là hai tính trạng riêng biệt, được quy định bởi các gen nằm trên NST thường.
- Giả sử tính trạng lông trắng được quy định bởi gen A, lông đen được quy định bởi gen a, cánh dài được quy định bởi gen B và cánh ngắn được quy định bởi gen b.
- Theo đề bài, khi cho cá thể cái lông trắng (AA hoặc Aa) giao phối với cá thể đực cánh dài (BB hoặc Bb), ta thu được F1 có lông đen (aa) và cánh ngắn (bb).
Do đó, ta có thể suy ra rằng tính trạng lông trắng và cánh dài đều là tính trạng trội.

- Khi lai F1 với nhau, ta có thể tạo ra các kiểu gen khác nhau ở F2, bao gồm: AA BB, AA Bb, Aa BB, Aa Bb, AA bb, Aa bb, aa BB và aa Bb.
Từ đó, ta có thể dự đoán tỉ lệ kiểu genotip và kiểu hình ở F2 bằng sơ đồ di truyền như sau:
 AB | BB | Bb
------------------
AA | AABB| AABb|
------------------
Aa | AABb| AaBb|
------------------
aa | Aabb| aabb|
Tỉ lệ kiểu hình ở F2 sẽ là:
9 lông trắng cánh dài : 3 lông trắng cánh ngắn : 3 lông đen cánh dài : 1 lông đen cánh ngắn.

Em tham khảo nhé

Bạn muốn hỏi điều gì?

question icon ĐẶT CÂU HỎI

500.000+

Lượt tải

10.000+

Câu hỏi được giải mỗi ngày

5.000+

Gia sư giải đáp

Ghé thăm ứng dụng của chúng tôi

CoLearn - Nền tảng học tập kết nối

intro-cut