Chi tiết câu hỏi

Lớp 10 • Lịch sử
Hỏi nhanh
Gia sư đã trả lời
thời gian21:35, 17/05/2023
Nhà nước phong kiến Đại Việt có những biện pháp gì để phát triển giáo dục? Liên hệ với giáo dục

Trả lời

Gia sư Hải Yến

21:48, 17/05/2023

Em tham khảo nhé. <br /><br /><br />Trong thời kỳ nhà nước phong kiến Đại Việt, giáo dục được coi là rất quan trọng và được đặt trong tầm cao quý. Nhà nước đã có nhiều biện pháp để phát triển giáo dục, bao gồm: <br />Thiết lập các trường học: Nhà nước đã xây dựng nhiều trường học để giúp trẻ em có cơ hội được học hành. Các trường học này được chia thành các cấp độ khác nhau, từ tiểu học đến đại học. <br />Tổ chức thi cử: Nhà nước đã tổ chức các kỳ thi cử để tuyển chọn những người có tài năng để đào tạo và phục vụ cho triều đình. <br />Thúc đẩy việc học tập: Nhà nước đã khuyến khích người dân học tập bằng cách trao tặng các danh hiệu và phần thưởng cho những người có thành tích xuất sắc trong học tập. <br />Xây dựng các bộ sách giáo khoa: Nhà nước đã xây dựng các bộ sách giáo khoa để giúp học sinh học tập và nâng cao kiến thức. <br />Tuy nhiên, trong thời kỳ nhà nước phong kiến Đại Việt, giáo dục vẫn còn hạn chế và chỉ dành cho tầng lớp quý tộc và thượng lưu. Các tầng lớp dân chúng vẫn chưa có cơ hội được học hành và nâng cao trình độ.

Bạn muốn hỏi điều gì?

question icon ĐẶT CÂU HỎI

500.000+

Lượt tải

10.000+

Câu hỏi được giải mỗi ngày

5.000+

Gia sư giải đáp

Ghé thăm ứng dụng của chúng tôi

CoLearn - Nền tảng học tập kết nối

intro-cut