Chi tiết câu hỏi

Lớp 11 • Sinh học
Hỏi nhanh
Gia sư đã trả lời
thời gian22:10, 16/05/2023
Câu 32. Hình thức sinh sản vô tính nào ở động vật sinh ra nhiều cá thể nhất từ một cá thể mẹ<br /> <br />A. Trinh sinh.<br /> <br />B. Phân đội.<br /> <br />C. Nảy chồi.<br /> <br />D. Phân mảnh.<br /><br /><br />Câu 44. Hình thức sinh sản vô tính ở động vật sinh ra ít cá thể nhất từ một cá thể mẹ là:<br /> <br />A. Trinh sinh.<br /> <br />B. Phân đội.<br /> <br />C. Nảy chồi.<br /> <br />D. Phân mảnh

Trả lời

Gia sư Hải Yến

22:13, 16/05/2023

Câu 32: D. Phân mảnh <br />Câu 44: A. Trinh sinh <br /><br />Em tham khảo nhé.

Bạn muốn hỏi điều gì?

question icon ĐẶT CÂU HỎI

500.000+

Lượt tải

10.000+

Câu hỏi được giải mỗi ngày

5.000+

Gia sư giải đáp

Ghé thăm ứng dụng của chúng tôi

CoLearn - Nền tảng học tập kết nối

intro-cut