Chi tiết câu hỏi

Lớp 8 • Địa lý
Hỏi nhanh
Gia sư đã trả lời
thời gian19:05, 06/02/2023
Thuân lợi và khó khăn khi gia nhập vào asean (Việt Nam nói riêng và asean nói chung)

Trả lời

Gia sư Hồ Thiên Thảo

19:14, 06/02/2023

- Thuận lợi: <br />+ Mở rộng quan hệ mậu dịch, buôn bán với các nước.<br />Từ năm 1990 đến nay, tốc độ quan hệ mậu dịch với các nước ASEAN của Việt Nam tăng 26,8%. Giá trị buôn bán với ASEAN chiếm 32,4% trong tổng giá trị buôn bán với quốc tế. <br />+ Mở rộng quan hệ trong giáo dục, văn hóa, ytế và đào tạo nguồn nhân lực. + Phát triển các hoạt động du lịch, khai thác tốt tiềm năng phát triển kinh tế của đất nước. <br />+ Xây dựng phát triển các hành lang kinh tế; thu hút đầu tư; xóa đói giảm nghèo,... VD: dự án phát triển hành lang đông-tây tạo điều kiện khai thác tài nguyên, nhân công<br />- Khó khăn: <br />+ Sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế — xã hội giữa các quốc gia. <br />+ Sự khác biệt về thể chế chính trị và sự bất đồng về ngôn ngữ,...<br />+ Các nước trong ASEAN có nhiều mặt hàng giống nhau dễ gây ra cạnh tranh trên thị trường<br />Em tham khảo nhé, chúc em học tốt

Bạn muốn hỏi điều gì?

question icon ĐẶT CÂU HỎI

500.000+

Lượt tải

10.000+

Câu hỏi được giải mỗi ngày

5.000+

Gia sư giải đáp

Ghé thăm ứng dụng của chúng tôi

CoLearn - Nền tảng học tập kết nối

intro-cut