Chi tiết câu hỏi

Lớp 10 • Địa lý
Hỏi nhanh
Gia sư đã trả lời
thời gian09:24, 06/02/2023
Tại sao nhóm nhân tố kinh tế xã hội có ảng hưởng quyết định tới sự phát triển và phân bố nông-lâm-thuỷ sản

Trả lời

Gia sư Trần Thục Hiền

09:27, 06/02/2023

Em tham khảo nhé, chúc em học tốt<br />Nhóm nhân tố kinh tế xã hội bao gồm dân cư, nuồn lao động và cơ sở vật chất - kỹ thuật. Xét về dân cư, điều này sẽ ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ sản phẩm của ngành bởi người mua bán trao đổi sản phẩm đều là người  dân. Ví dụ các thành phố đông dân cư sẽ là thị trường tiêu thụ lớn cho các sản phẩm nông nghiệp. Nguồn lao động với trình độ lao động và khả năng ứng dụng sẽ ảnh hưởng đến quy mô, năng suất và hiệu quả sản xuất của ngành. Còn cơ sở vật chất-kỹ thuật ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất, từ đó thúc đẩy sản xuất hàng hóa trong ngành

Bạn muốn hỏi điều gì?

question icon ĐẶT CÂU HỎI

500.000+

Lượt tải

10.000+

Câu hỏi được giải mỗi ngày

5.000+

Gia sư giải đáp

Ghé thăm ứng dụng của chúng tôi

CoLearn - Nền tảng học tập kết nối

intro-cut