Chi tiết câu hỏi

Lớp 10 • Địa lý
Hỏi nhanh
Gia sư đã trả lời
thời gian17:54, 05/02/2023
em hãy phân tích nhân tố kinh tế xã hội tác động đến đô thị hóa và lấy ví dụ ở Việt Nam

Trả lời

Gia sư Hồ Thiên Thảo

18:09, 05/02/2023

Nhân tố kinh tế - xã hội

- Trình độ phát triển kinh tế: tác động mạnh đến quá trình đô thị hóa, mang tính chất quyết định trong quá trình đô thị hóa.

Vi dụ : Việt Nam là một trong những nước có tốc độ phát triển kinh tế nhanh khu vực châu Á dẫn đến Việt Nam là một trong những nước có tốc độ đô thị hóa nhanh trong khu vực Đông Nam Á. Mỗi năm, ước tính các đô thị Việt Nam có thêm từ 1 đến 1,3 triệu dân. Đến tháng 9/2022 tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đã đạt khoảng 41,5%, với 888 đô thị.

- Quá trình công nghiệp hóa trong khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản dẫn đếm sự hình thành các đô thị ở nông thôn và các vùng ven biển.

Ví dụ: Cuối thế kỷ XIX, Pháp đến khai thác thuộc địa ở nước ta, 1 loạt nhà máy điện, nhà máy nước đã được xây dựng. Bởi vậy quá trình đô thị hóa ở vùng đồng bằng ven biển đã được thúc đẩy, các đô thị mới hình thành như Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang,…

- Đường lối và hệ thống chính sách của Nhà nước về quy hoạch đô thị: cơ sở pháp lí tạo điều kiện thu hút nguồn vốn trong và ngoài nước để phát triển mạng lưới đô thị.
Em tham khảo hướng dẫn nhé, chúc em học tốt!

Bạn muốn hỏi điều gì?

question icon ĐẶT CÂU HỎI

500.000+

Lượt tải

10.000+

Câu hỏi được giải mỗi ngày

5.000+

Gia sư giải đáp

Ghé thăm ứng dụng của chúng tôi

CoLearn - Nền tảng học tập kết nối

intro-cut