Chi tiết câu hỏi

Lớp 10 • Địa lý
Hỏi nhanh
Gia sư đã trả lời
thời gian21:44, 03/02/2023
So sánh đô thị hóa ở các nước phát triển và các nước đang phát triển( điểm giống và khác)

Trả lời

Gia sư Trịnh Lan Phương

21:58, 03/02/2023

Giống nhau:
- Vai trò: Đô thị có tầm ảnh hưởng lớn, lối sống đô thị diễn ra phổ biến.
khác nhau: (như ảnh)

Bạn muốn hỏi điều gì?

question icon ĐẶT CÂU HỎI

500.000+

Lượt tải

10.000+

Câu hỏi được giải mỗi ngày

5.000+

Gia sư giải đáp

Ghé thăm ứng dụng của chúng tôi

CoLearn - Nền tảng học tập kết nối

intro-cut