Lớp 12 • Sinh học
Hỏi nhanh

19:30, 04/12/2022

đề: sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền một bệnh ở người do một trong hai alen của 1 gen quy định

Trả lời

Gia sư Trương Thị Hải Yến

19:50, 04/12/2022

Chào em, chúc em học tốt nha

500.000+

Lượt tải

10.000+

Câu hỏi được giải mỗi ngày

5.000+

Gia sư giải đáp

Ghé thăm ứng dụng của chúng tôi

CoLearn - Nền tảng học tập kết nối

intro-cut