Blog Chia sẻ kiến thức Ghi chú và tầm quan trọng trong học tập

Ghi chú và tầm quan trọng trong học tập

11:31 11/08/2023

Trước hết, hãy thử cả 3 phương pháp này để xem phương pháp ghi chú nào hợp và mang lại hiệu quả nhất cho bạn.

Phương pháp 1: Ghi chú vắn tắt rõ ràng các thông tin cần nhớ

 • Các thông tin quan trong như ngày/tháng, thông tin thư mục, số trang
 • Sử dụng ngôn ngữ của riêng bạn để viết theo ý hiểu của bạn
 • Sử dụng các từ khóa
 • Tạo các khoảng trống để dễ xem hoặc thêm ý vào nếu bạn cần bổ sung thêm thông tin

Phương pháp 2: Ghi chú cụ thể

Có thể sử dụng các phương pháp ghi chú sau :

Phương pháp Cornell

Chia tờ giống thành 3 phần: phần ghi chú, phần gợi ý và phần tóm tắt theo hình sau:

 • Phần ghi chú: Viết ra những ý chính của bài giảng
 • Phần gợi ý: Tạo ra câu hỏi của riêng bạn để làm rõ ý nghĩa của phần ghi chú
 • Phần tóm tắt: tóm tắt lại những gì bạn đã viết trong phần ghi chú

Phương pháp vẽ sơ đồ tư duy

Hãy vẽ  sơ đồ tư duy theo hướng dẫn sau

 • Vẽ các vòng tròn lớn và viết các chủ đề chính vào đó
 • Phân nhánh chủ đề chính, viết tiêu đề cho mỗi chủ đề phụ
 • Viết các ghi chú dưới các chủ đề phụ

Phương pháp 3: Đọc đúng cách

 • Đọc nhanh toàn bộ văn bản
 • Gạch chân tô màu những ý chính
 • Đọc lại bằng miệng và làm rõ lại cá từ khóa mà bạn chưa hiểu
 • Xem lại thường xuyên giúp bạn nhớ nhiều hơn.

Tác giả: Haien

Chia sẻ