Mindmap - 5 phút học thuộc bài môn Ngữ Văn lớp 9

20 video

1. Nội dung


Mindmap - 5 phút học thuộc bài môn Ngữ Văn lớp 9 giúp học sinh nắm vững kiến thức lý thuyết nhanh nhất. Từ đó, các em có thể áp dụng phương pháp mindmap 5 phút để học thuộc tất cả các bài văn được giảng dạy trong môn Ngữ Văn lớp 9.

2. Đối tượng


- Học sinh học lớp 9
Nội dung
8. Sơ đồ tư duy tác phẩm Chị em Thúy Kiều 05:12
9. Sơ đồ tư duy tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí 03:54
8. Sơ đồ tư duy tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương 04:12
7. Sơ đồ tư duy tác phẩm Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh 03:59
8. Sơ đồ tư duy Tác giả Nguyễn Du và Truyện Kiều 04:20
4. Sơ đồ tư duy Tác giả Nguyễn Đình Chiểu và Lục Vân Tiên 04:49
8. Sơ đồ tư duy tác phẩm Cảnh ngày xuân 04:09
4. Sơ đồ tư duy tác phẩm Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga 03:56
8. Sơ đồ tư duy tác phẩm Đồng chí 04:34
7. Sơ đồ tư duy Kiều ở lầu Ngưng Bích 04:30
8. Sơ đồ tư duy tác phẩm Bài thơ về tiểu đội xe không kính 04:14
8. Sơ đồ tư duy tác phẩm Bếp lửa 04:30
5. Sơ đồ tư duy tác phẩm Chiếc lược ngà 05:03
8. Sơ đồ tư duy tác phẩm Lặng lẽ Sapa 04:09
7. Sơ đồ tư duy tác phẩm Đoàn thuyền đánh cá 04:12
6. Sơ đồ tư duy tác phẩm Ánh trăng 04:12
8. Sơ đồ tư duy tác phẩm Làng 04:07
6. Sơ đồ tư duy về tác phẩm Phong cách Hồ Chí Minh 03:51
7. Sơ đồ tư duy tác phẩm Đấu tranh cho một thế giới hòa bình 04:07
6. Sơ đồ tư duy tác phẩm Tuyên bố thế giới về sự sống còn quyền được bào vệ, phát triển của trẻ em 03:55

Đánh giá

five-displayed-star

Hãy là người đánh giá khóa học đầu tiên

Đăng kí gói thành viên CoLearn để xem toàn bộ video, tài liệu, trắc nghiệm