KNTT - Mindmap - 5 phút thuộc bài Ngữ Văn 6

GV Colearn
54 video
Nội dung
Bài 1: Tôi và các bạn
7. Sơ đồ tư duy tác phẩm "Bài học đường đời đầu tiên" 06:25
7. Sơ đồ tư duy tác phẩm "Bắt nạt" 05:58
Sơ đồ tư duy "Viết về một trải nghiệm" 04:04
Sơ đồ tư duy "Kể về một trải nghiệm" 04:04
Bài 2: Gõ cửa trái tim
8. Sơ đồ tư duy tác phẩm "Chuyện cổ tích về loài người" 07:01
7. Sơ đồ tư duy tác phẩm "Bức tranh của em gái tôi" 07:42
5. Sơ đồ tư duy "Thực hành tiếng Việt" 04:40
Sơ đồ tư duy "Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả" 04:40
Sơ đồ tư duy "Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống gia đình" 04:47
Bài 3: Yêu thương và chia sẻ
6. Sơ đồ tư duy "Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn" 03:17
6. Sơ đồ tư duy tác phẩm "Cô bé bán diêm" 08:22
Sơ đồ tư duy "Thực hành tiếng Việt" 03:58
Sơ đồ tư duy "Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em" 05:32
Sơ đồ tư duy "Kể lại một trải nghiệm" 04:15
Bài 4: Quê hương yêu dấu
6. Sơ đồ tư duy "Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn" 03:56
8. Sơ đồ tư duy "Chùm ca dao về quê hương, đất nước" 05:57
6. Sơ đồ tư duy "Cây tre Việt Nam" 06:45
8. Sơ đồ tư duy "Thực hành tiếng Việt" 05:17
Sơ đồ tư duy "Viết đoạn văn thể hiện cảm xúc về một bài thơ lục bát" 07:42
Sơ đồ tư duy "Trình bày suy nghĩ về tình cảm của con người với quê hương" 04:53
Bài 5: Những nẻo đường xứ sở
5. Sơ đồ tư duy "Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn" 02:58
8. Sơ đồ tư duy "Cô Tô" 07:30
7. Sơ đồ tư duy "Hang én" 06:15
7. Sơ đồ tư duy "Cửu Long Giang ta ơi" 07:27
7. Sơ đồ tư duy "Thực hành tiếng Việt" 03:46
Sơ đồ tư duy "Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt" 05:25
Sơ đồ tư duy "Chia sẻ một trải nghiệm về nơi em sống hoặc từng đến" 04:52
Bài 6: Chuyện kể về những người anh hùng
7. Sơ đồ tư duy "Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn" 02:40
6. Sơ đồ tư duy "Thánh Gióng" 03:39
7. Sơ đồ tư duy "Sơn Tinh, Thuỷ Tinh" 03:41
7. Sơ đồ tư duy "Ai ơi mồng 9 tháng 4" 03:04
7. Sơ đồ tư duy "Thực hành tiếng Việt" 02:27
Sơ đồ tư duy "Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện" 02:08
Sơ đồ tư duy "Kể lại một truyền thuyết" 02:08
Bài 7: Thế giới cổ tích
7. Sơ đồ tư duy "Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn" 02:25
8. Sơ đồ tư duy "Thạch Sanh" 04:28
8. Sơ đồ tư duy "Cây khế" 04:00
7. Sơ đồ tư duy "Vua chích chòe" 03:53
7. Sơ đồ tư duy "Thực hành tiếng Việt" 03:59
Sơ đồ tư duy "Kể lại một truyện cổ tích bằng lời một nhân vật" 01:49
Sơ đồ tư duy "Viết bài văn đóng vai nhân vật kể lại truyện cổ tích" 02:52
Bài 8: Khác biệt và gần gũi
8. Sơ đồ tư duy "Xem người ta kìa" 03:15
7. Sơ đồ tư duy "Hai loại khác biệt" 03:22
7. Sơ đồ tư duy "Bài tập làm văn" 03:35
6. Sơ đồ tư duy "Thực hành tiếng Việt" 02:13
Sơ đồ tư duy "Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng" 01:58
Sơ đồ tư duy "Trình bày ý kiến về một hiện tượng" 02:02
Bài 9: Trái Đất - Ngôi nhà chung
7. Sơ đồ tư duy "Trái Đất - Cái nôi của sự sống" 03:42
6. Sơ đồ tư duy "Các loài chung sống với nhau như thế nào?" 03:11
7. Sơ đồ tư duy "Trái Đất" 03:00
Sơ đồ tư duy "Viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận" 04:21
Sơ đồ tư duy "Thảo luận về giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường" 02:01
Bài 10: Cuốn sách tôi yêu
10. Sơ đồ tư duy "Mỗi ngày một cuốn sách" 02:48
7. Sơ đồ tư duy "Viết và nói" 03:35

Đánh giá

five-displayed-star

Hãy là người đánh giá khóa học đầu tiên

Đăng kí gói thành viên CoLearn để xem toàn bộ video, tài liệu, trắc nghiệm