Chuyên đề: Tác phẩm văn học trung đại Ngữ văn 9

63 video

1. Nội dung chuyên đề


- Các bài giảng về những tác phẩm văn học trung đại trong chương trình Ngữ văn lớp 9.
+ Cảnh ngày xuân
+ Chị em Thúy Kiều
+ Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh
+ Chuyện người con gái Nam Xương
+ Hoàng Lê nhất thống chí
+ Kiều ở lầu Ngưng Bích 
+ Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga
+ Tác giả Nguyễn Đình Chiểu và Lục Vân Tiên
+ Tác giả Nguyễn Du và Truyện Kiều

2. Đối tượng


- Học sinh lớp 9
Nội dung
1. Giới thiệu bài học 01:10
2. Khái quát chung về đoạn trích 00:41
3. Phân tích 4 câu thơ đầu: Khung cảnh thiên nhiên mùa xuân tươi đẹp 04:17
4. Phân tích 8 câu giữa: Khung cảnh lễ hội trong tiết thanh minh (Phần 1) 01:53
5. Phân tích 8 câu giữa: Khung cảnh lễ hội trong tiết thanh minh (Phần 2) 01:56
6. Phân tích 6 câu cuối: Khung cảnh chị em Kiều du xuân trở về 05:40
7. Tổng kết bài học 00:58
8. Sơ đồ tư duy tác phẩm Cảnh ngày xuân 04:09
Tóm tắt bài học - Cảnh ngày xuân
1. Giới thiệu bài học 00:57
2. Khái quát chung về vị trí và bố cục đoạn trích 01:28
3. Giới thiệu khái quát về hai chị em Thúy Kiều 04:43
4. Vẻ đẹp của Thúy Vân 03:07
5. Vẻ đẹp của Thúy Kiều 05:34
6. Nhận xét về cuộc sống của hai chị em 03:21
7. Tổng kết bài học 02:41
8. Sơ đồ tư duy tác phẩm Chị em Thúy Kiều 05:12
Tóm tắt bài học - Chị em Thúy Kiều
1. Giới thiệu bài học 00:54
2. Tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm 02:37
3. Thói ăn chơi xa xỉ của Chúa và các quan hầu cận 06:59
4. Sự tham lam nhũng nhiễu của quan hầu cận 02:42
5. Tình trạng đất nước ta thời vua Lê chúa Trịnh 01:50
6. Tổng kết bài học 01:33
7. Sơ đồ tư duy tác phẩm Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh 03:59
Tóm tắt bài học - Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh
1. Giới thiệu bài học 02:06
2. Khái quát chung về tác giả, tác phẩm 04:16
3. Phẩm chất, đức hạnh của Vũ Nương 08:54
4. Vũ Nương bị oan và cái chết thương tâm 06:16
5. Cuộc sống của Vũ Nương dưới thủy cung 01:06
6. Yếu tố kì ảo trong tác phẩm 04:50
7. Tổng kết bài học 02:39
8. Sơ đồ tư duy tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương 04:12
Tóm tắt bài học - Chuyện người con gái Nam Xương
1. Khái quát chung về tác giả, tác phẩm 01:06
2. Tóm tắt đoạn trích 00:32
3. Vì sao Nguyễn Huệ lên ngôi vua thân chinh cầm quân dẹp giặc 02:29
4. Diễn biến trận đánh thần tốc chưa đến 10 ngày đại phá quân Thanh 02:04
5. Vẻ đẹp của hình tượng vua Quang Trung (Phần 1) 02:55
6. Vẻ đẹp của hình tượng vua Quang Trung (Phần 2) 02:41
7. Sự thảm bại của quân tướng nhà Thanh và vua tôi Lê Chiêu Thống 03:15
8. Tổng kết bài học 01:46
9. Sơ đồ tư duy tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí 03:54
Tóm tắt bài học - Hoàng Lê nhất thống chí
1. Giới thiệu bài học 01:03
2. Khái quát chung về đoạn trích 01:20
3. Hoàn cảnh cô đơn, tội nghiệp của Kiều 07:09
4. Nỗi nhớ thương của Kiều về Kim Trọng và cha mẹ 06:09
5. Những dự cảm của Kiều về tương lai bất trắc 08:56
6. Tổng kết bài học 01:50
7. Sơ đồ tư duy Kiều ở lầu Ngưng Bích 04:30
Tóm tắt bài học - Kiều ở lầu Ngưng Bích
1. Khái quát chung về đoạn trích 01:50
2. Người anh hùng tài năng, có tấm lòng vị nghĩa 05:18
3. Kiều Nguyệt Nga nết na, ân tình 03:51
4. Sơ đồ tư duy tác phẩm Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga 03:56
Tóm tắt bài học - Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga
1. Giới thiệu bài học 00:54
2. Khái quát về tác giả Nguyễn Đình Chiểu 04:51
3. Khái quát về tác phẩm Lục Vân Tiên 05:36
4. Sơ đồ tư duy Tác giả Nguyễn Đình Chiểu và Lục Vân Tiên 04:49
Tóm tắt bài học - Tác giả Nguyễn Đình Chiểu và Lục Vân Tiên
1. Giới thiệu bài học 00:56
2. Khái quát về quê hương, gia đình, thời đại sống của Nguyễn Du 03:17
3. Khái quát về cuộc đời và con người Nguyễn Du 05:26
4. Khái quát Truyện Kiều 04:09
5. Khái quát sự nghiệp văn học của Nguyễn Du 02:39
6. Tóm tắt Truyện Kiều và giá trị nội dung, nghệ thuật 06:06
7. Tổng kết 00:57
8. Sơ đồ tư duy Tác giả Nguyễn Du và Truyện Kiều 04:20
Tóm tắt bài học -Tác giả Nguyễn Du và Truyện Kiều

Đánh giá

five-displayed-star

Hãy là người đánh giá khóa học đầu tiên

Đăng kí gói thành viên CoLearn để xem toàn bộ video, tài liệu, trắc nghiệm